Hopp til hovedinnhold
  • 1/1

Tynset bygdemuseum har mange bygninger fra Nord-Østerdalen i en koselig og stemningsfull park nær Tynset sentrum.

Bygdemuseet gir en omfangsrik innsikt i den tradisjonelle byggeskikken i Nord-Østerdalen, frem til 1930-åra. I Tynset-tunet finner vi blant annet ei østerdalsstue, kaffekvernbygning og barfrøloft. Klæbua fra Tylldalen er det eldste huset, fra omkring 1690.

Museumsparken er bygd opp som en folkepark; et samlingssted for bygdefolket. Gjennom sommeren har bygdemuseet flere arrangementer og det gis omvisning i parken. Både skoler, barnehager, familier og turister har glede av å besøke og slappe av i museets stemningsfulle omgivelser.

Blant husa kan nevnes:
Lonåssstua, østerdalsstue fra 1760
Bu med kulehull fra general Armfeldts felttog 1718.
Stabbur fra Ramsmoen 1740
Fedraheimstua der Arne Garborg, Ivar Mortensson Egnund og Rasmus Steinsvik holdt til 1887-1890
Nord-Østerdalsseter fra 1707
Okkupasjonsstua
Tynsetgard

Museumsparken historie

Festplass og kulturhistorie i skjønn forening.

Museumsparken ga bygdebyen Tynset et samlingspunkt. Hvor gikk veien videre? Hør mer om det i audioguiden under.Tynset bygdemuseum ligger litt øst for sentrum og ble stiftet i 1923. Anlegget består av en rekke bygg som skal gi innsikt i byggeskikken i Nord-Østerdalen frem til 1930-åra. Museets formann, Embret Godtland, samlet inn bygg med mål om å lage en folkepark; et samlingssted for bygdefolket.

Nasjonsbygging

Mange lokale friluftsmuseer i Norge ble opprettet i første halvdel av 1900-tallet.  Norge var inne i store samfunnsomveltninger, og nasjonsbygging sto sentralt.  En felles nasjonal identitet skulle forankres i lokal bondekultur, knyttet til en  fortidig norsk storhetstid. Museenes bygningssamlinger ble en bildebok av et  bondesamfunn som samtidig var i ferd med å endres stort eller gå tapt. På bygdemuseet finner vi også redaksjonslokalet til den anarkistiske avisa Fedraheimen. Et spesielt og utypisk innslag i denne bildeboka. Til tross for redaktør Ivar Mortensson-Egnunds svært radikale samfunnskritiske tanker, fikk redaksjonslokalet plass på museet. Museets formann, Embret Godtland, hørte selv til godt ute på høyresiden politisk, men Fedraheimens nasjonale karakter og vektlegging av bondekulturen, var av større betydning enn slike politiske motsetninger.


Gruppebilde. Åpning av Museumsparkens restaurant.

  • Gruppebilde. Åpning av Museumsparkens restaurant.
    Gruppebilde. Åpning av Museumsparkens restaurant. Musea i Nord-Østerdal, Stift Nordøsterdalsmuseet

Her finner du Tynset Bygdemuseum

  • Tynset bygdemuseum

    Vis vei

    Tynset bygdemuseum har mange bygninger fra Nord-Østerdalen i en koselig og stemningsfull park nær Tynset sentrum.