Hopp til hovedinnhold

Historikk

I 1923 gikk de frilynte ungdomslagene i Tynset og Tynset Mållag sammen om å stifte Tynset bygdemuseum. Embret Godtland ble valgt til leder, 25 år gammel, og han hadde den formelle lederoppgaven i 22 år. Han nedla en stor og utrettelig innsats for museet.

  • Forside jubileumsbok Tynset Bygdemuseum 100 år

Tynset museums- og historielag står som eier av Tynset bygdemuseum. Det har vært et stort ansvar og en krevende oppgave for et lite frivillig lag å forvalte en slik eiendom. Det var derfor en milepel da det i 2015 ble inngått en samarbeidsavtale med Anno Museum om fordeling av ansvar og oppgaver. Anno har tatt over ansvaret for bygninger og gjenstander, mens museums- og historielaget står for driften.

Museumsparken blir mye brukt av skolene og barnehagene til læring og lek. Parken er også en ressurs for opplæringssenteret for å gjøre innvandrere kjent med norsk kultur. Tynset museums- og historielag har som mål å videreutvikle parken for å legge bedre til rette for aktiviteter og opplevelser som motiverer familier til å besøke parken.

Den digitale revolusjonen har gitt nye muligheter for dokumentasjon og formidling.  I den forbindelsen har DigitaltMuseum.no fått en sentral rolle. KulturPunkt er et annet eksempel på digital informasjon. Det er en app som kan brukes til å skaffe opplysninger om aktuelle kulturpunkter gjennom kart, lister og QR-koder.

Slike løsninger, basert på moderne teknologi, vil være et supplement, men vil aldri kunne erstatte verdiene som ligger i et eksisterende museumsanlegg. Det å rusle omkring i en museumspark, fornemme atmosfæren knyttet til de gamle husene og reflektere over hvordan folk levde i tidligere tider, har en egen verdi. Museumsparken står for et tilbud som blir verdsatt av mange.

Boka Tynset bygdemuseum 100 år 1923-2023 (Simensen 2023) gir en fyldigere framstilling av museets historie.                                                          

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2