Hopp til hovedinnhold

Tynset museums- og historielag

Hva er Tynset museums- og historielag:

Tynset museums- og historielag har som formål å ta vare på den kulturhistoriske arven i Tynset og fremme lokalhistorisk engasjement. Laget er eier av Tynset bygdemuseum, som omfatter bygninger og samlinger fra Tynset hovedsokn og nabobygdene i Nord-Østerdalen. Anlegget er lokalisert i Museumsparken som ligger 800 meter nord-øst fra Tynset sentrum, og vedlikeholdes og drives i samarbeid med Anno Musea i Nord-Østerdalen.

Av oppgaver knyttet til Museumsparken kan følgende nevnes:

  • Holde parken åpen for publikum, og legge til rette for besøk av skoleklasser og barnehagegrupper gjennom hele året.
  • Gi tilbud om omvisning i museumsbygningene.
  • Arrangere temadager med bakst og husflid.
  • Være vertskap for Opplæringssenteret for innvandrere.

Laget holder åpen kafé i Restaurantbygningen i sommersesongen, og leier ut restauranten til arrangementer.

Tynset museums- og historielag jobber aktivt for å øke interessen for lokalhistorisk stoff, og har som mål å arrangere møter med lokalhistoriske tema. For tiden arbeider laget med å få etablert en slektsforskningsgruppe. Det prioriteres også å arrangere historiske vandringer.

Styret til Tynset museums- og historielag:

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1