Tynset museums- og historielag

 • (Foto/Photo)
  1/1

Hva er Tynset museums- og historielag:

Tynset Museums- og Historielag eier Tynset bygdemuseum som omfatter samlinger og bygninger fra Tynset hovedsokn og nabobygdene i Nord-Østerdalen.

Tynset museums- og historielag har overført ansvar og myndighet knyttet til museumsdriften ved Tynset Bygdemuseum til Anno museum og driver Museumsparken i samarbeid med Anno Museum avdeling Musea i Nord-Østerdal.

Laget skal bidra til å bygge ut og holde vedlike museet og til å øke interessen for lokalhistorie og kulturvern.

Laget skal drive allmenn kursvirksomhet og har et særlig ansvar for å ta vare på og tilrettelegge for det lokale engasjement knyttet til museumsenheten.

Laget skal bistå skolene med informasjon og vegledning.

Aktuelle saker i laget:

Renovering av kjøkken og toaletter i Restaurantbygningen i parken.

Styret jobber aktivt for å ut arbeide planer og kostnadsoversikt over dette prosjektet. Så snart planene er klare, vil vi gå aktivt ut for å skaffe midler til dette helt nødvendige renoveringsarbeidet. Vi er svært takknemlige for alle bidrag og tips til hvordan vi kan skaffe midler, hjelp og støtte til å få gjennomført dette så raskt som mulig.

 • (Foto/Photo)
  1/1

Lokalhistorisk arbeid.

Styret jobber aktivt for å øke interessen og arbeid med lokalhistorisk stoff. I samarbeid med Anno vil vi søke å arrangere temamøter med lokalhistoriske tema. For å øke interessen blant yngre i Tynset, vil vi søke å få til ei slektsforskningsgruppe, som kan bli et forum for råd og tips for folk som er på leting etter slekt.

Hvem styrer Tynset museums- og historielag:

 • (Foto/Photo)
  1/1

Trond Steinbakken

Sekretær

Roar Bangen

Styremedlem

Bjørg Skjøtskift

Kontaktperson utleie

Magni Grue