Hopp til hovedinnhold

Om musea

Anno Musea i Nord-Østerdalen er i all hovedsak et friluftsmuseum med 11 avdelinger spredt rundt i 6 kommuner i Nord-Østerdalen. Vi forvalter 162 museumbygninger, de aller fleste av disse er antikvariske og utgjør en viktig del av våre samlinger. Svært mange av våre bygninger er bevart på sitt opprinnelige sted, noe som gjør oss til et økomuseum i fransk tradisjon.

Kontakt oss

Kontortid mandag–fredag 9–15. Ring oss på 47 75 72 53

Ansatte

Anno museum har sju ansatte i avdeling Musea i Nord-Østerdalen. I tillegg er det sommeransatte guider og kommuneansatte som bidrar til formidling og drift ved museene.

Besøkssteder

Vi har 7 forskjellige besøkssteder spredt over hele Nord-Østerdalen.

Museumssenteret

Den sentrale enheten i Anno Musea i Nord-Østerdalen er Museumssenteret Ramsmoen på Tynset, der det er kontorer, utstillingslokaler og magasiner, og der er det fagpersonale for bygninger, gjenstander, foto og arkiv. Der er det også et omfattende bibliotek, med tilknytta publikumsarbeidsplasser. Rundt omkring i hele regionen er det dessuten bygdetun i alle kommuner, samt et stort antall andre større og mindre besøkssteder.

For uten å være Anno museums største friluftsmuseum, forvalter vi også en stor mengde gjenstander, fotografier og arkivalia. Hovedfokuset i våre samlinger ligger på jordbruk, gruvevirksomhet, litteratur, kunst og moderniseringen av bygdesamfunn. Vi fungerer som veiledere innen kulturvern ovenfor offentlig og privat sektor i regionen.

Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet

Styret består av:

Siri J. Strømmevold, leder
Jon Holm Lillegjelten, nestleder
Henny Brustad
Arild Løvik
Arne Eggen

For mer informasjon om stiftelsen, ta kontakt med sekretær for stiftelsen, avdelingsdirektør Geir Arne Mælan.

Vedtekter for Stiftelsen Nord-Østerdalsmuseet

 

  • kart
    1/1
Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2