Kunnskapsbank

Musea i Nord-Østerdalen utgjør til sammen en vesentlig kunnskapsbank om regionens historie og kultur.

På de enkelte museene er det større og mindre samlinger av gjenstander, og sjølsagt mange bygninger. Museumssenteret Ramsmoen har gjenstandsmagasin, bestyrer et omfattende fotoarkiv, og har ivaretatt et stort antall historiske arkiver fra regionen. Dessuten er det et omfattende bibliotek der, med tilknytta publikumsarbeidsplasser, samt andre samlinger (emnearkiv, kildesamlinger, osv.).