Hopp til hovedinnhold

Fotoarkiv

Anno Musea i Nord-Østerdalen har ca. 130.000 fotografier / negativer fra kommunene Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os. Bare unntaksvis er det fra andre kommuner i Fjellregionen eller Hedmark fylke. Materialet er tilgjengelig på Museumssentret Ramsmoen.

Her kan du søke i våre samlinger på DigitaltMuseum

Ca. 66.000 bilder er registrert på data, på et system som heter PRIMUS, og tilgjengelig på data med ulike søkemuligheter, resten må en finne fram til manuelt. Samlingene vil fortløpende bli gjort tilgjengelig på Digitalt museum. Til nå er det lagt ut ca. 37 900 fotografier på DigitaltMuseum.

  • to menn med to fjordinger på setervoll
    1/1

Fotografier er en viktig del av museets dokumentasjonsmateriale. Et bilde kan ikke lyve er en klisjé, men har likevel en god del for seg. Fotografier er viktige kilder til informasjon, men må sjølsagt fortolkes og vurderes som andre kilder.
Ved museet foregår derfor mange typer for fotodokumentasjon.

1. Gamle bilder, repro, innsamlet og avfotografert, inneholder også samlinger med gamle negativer, se nærmere under Presentasjon av samlinger. 

2. Nyopptak fra museets etablering i 1976 og framover


Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2