Hopp til hovedinnhold

Presentasjon av noen av våre samlinger


Engebret Lunaas, Tynset(1891-?)   

Utskiftingskandidat, emigrerte til Canada i 1913,så hans bilder er tatt før han reiste. De fleste fotografiene er fra Lonåsen i Tynset kommune.

P.J. Bredalslien, Os(1883-1927)
               

Gardbruker og fotograf, omfattende omreisende fotografvirksomhet i Os kommune, særlig østover.

Kristoffer Langsjøvoll, Øversjødalen,Tolga (1898-1987)

Gardbruker og fotograf, fotografier fra Øversjødalen, Sømådalen med mer.

Joseph Bakken,Tufsingdalen, Os (1899-1990) 

Ca. 300 negativer fra 1920-30 åra, liv og virksomhet i Tufsingdalen, ikke minst knyttet til jakt og fiske. Se Årbok for Nord-Østerdalen 1987. Fra Joseph Bakkens fotoalbum.

P.K.Lien, Alvdal(1893-1951) 

Gardbruker og fotograf, gikk i lære hos fotograf Bredstrøm, (opprinnelig Ansberg, flyktning fra Estland) fotograf i Alvdal 1910-24.

Karl Bredstrøm (1884-1970)

I Nord-Østerdalen er det mange bilder tatt av K. Bredstrøm, det er landskap og hus, men også personer.  Bredstrøm hadde en spesiell bakgrunn. Han var født i Tallin i Estland i 1855, kom til Russland og deltok i revolusjonsarbeid. Han måtte flykte og kom via Sverige til Norge. Det var vanskelig å få arbeid, men med hjelp fra flere begynte han som fotograf.
Han kom til Nord-Østerdalen, bodde bl.a. ei tid på Lian i Tynset, der han hadde mørkerom i potetkjelleren. Seinere slo han seg ned i Alvdal og ble gift med Ingeborg Baugen i 1924 og flyttet til Sem ved Tønsberg. Som fotograf i Nord-Østerdalen kalte han seg Karl Fredrik Bredstrøm, men da han ble norsk statsborger i 1933 tok han sitt opprinnelige navn; Alexander Bredstrøm Ansberg. Fotovirksomheten i Alvdal ble tatt over av P. K. Lien. I Vestfold utviklet han seg til å bli en svært dyktig portrettfotograf.
Bredstrøm leverte mange fotografier til den første Folldals-boka; Ivar Sæter: Folldalen, som kom i 1920. Det ble også laget papirkopi, og noen av disse finnes fremdeles. På denne måten kan vi presentere relativt originale Bredstrøm-bilder, for glassplatene er for det meste ødelagt. Hvis det er noen som har Bredstrøm-bilder, vil vi gjerne låne dem til avfotografering.

Oscar Holthe, Folldal/Trondheim (1872-1970) 

Fotograferte mye ved Folldal Værk i perioden 1910 til 1912.

Dagfinn Nyeggens samling (1924-2002) 

Journalist i Østlendingen, Tynset redaksjonen fra tidlig 1950 til ca 1990, 689 negativer,alle lagt inn på data. De fleste negativene er fra 1960-åra. Se Per Hvamstad: Lokale pressearkiv i Årbok for Nord-Østerdalen 2002.

Per Magne Grues samling,(1926-2011)

Journalist i Østlendingen, Tynset redaksjonen fra tidlig 1950 til ca 1995. Anslagsvis 25000 negativer, samlinga er under ordning. Se , Per Hvamstad: Lokale pressearkiv i Årbok for Nord-Østerdalen 2002.

Amalie Skavang (1873-1971)

Museet har noen bilder etter Amalie Skavang. Hun var bare 17 år da hun reiste til Christiania for  å gå i lære hos en fotograf Klem. Hun startet p fotografere i Alvdal, og tok både portrettbilder og landskapsbilder. Et av hennes meste kjente bilder er et bilde tatt fra Grimshaugen mot Steia.​ Amalie Skavang ble gift med bergingeniør Carl Olav Bernhard Dam, og forlot Alvdal i 1897. Da sluttet Amalir med fotograferingen.

Kjærengfotografene - Bersvend Kjæreng og Simen Kjæreng 

Brødrene Bersvend (1859-1902) og Simen (1853–1927) fra Øvre Kjæreng i Tynset ble begge fotografer, Bersvend på Sørlandet, mens Simen bosatte seg i Målselv, seinere Sørreisa. Anno Musea i Nord-Østerdalen har i 2003 mottatt ei samling med originalbilder fra etterkommerne til Bersvend Kjæreng. I samlinga er det særlig bilder tatt av Bersvend, men også noen fra Simen, brødrene utvekslet naturlig nok bilder av familien. Bersvend var bosatt på flere steder på Sørlandet; Lund,Flekkefjord og Hornnes, mens Simen fungerte som fotograf i Målselv, men i Norske Fotografer finner vi Kjæreng, Simon. U. st. (muligens Helgeland) ca 1880 og 1882. Kanskje han fotograferte under vegs til Målselv. De fleste fotografiene er visittkorttypen, med fotografens nevnt skrevet, stemplet eller trykt på baksida. I våre samlinger har vi også fra før bilder tatt av Bersvend Kjæreng. I samlinga er det også mange originalbilder tatt av andre fotografer. 
Les mer om Bersvend Kjæreng i artikkelen: Fotograf Bersvend Kjæreng - på jakt etter Kjærengfotografane frå Tynset, av Sigmund Faret i Årbok for Nord-Østerdalen 2002.

Widerøes flyfotosamling 

Anno Musea i Nord-Østerdalen har negativsamlinger fra Rendalen, Alvdal, Folldal, Tolga og Os, flyfotografier av garder, en del svart /hvitt fra 1950-åra, mest farger fra 1960/70-åra.

Les mer om fotografer i Nord-Østerdalen i Ola Nyeggens bok. Se link under
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1