Hopp til hovedinnhold

Biblioteket på Ramsmoen

Museumssenteret Ramsmoen har et omfattende bibliotek som både er håndbibliotek for de ansatte, og er tilgjengelig for besøkende.

  • 1/1

Museet har gjennom åra bygd opp et stort og innholdsrikt bibliotek. Det består av 5-6000 bøker og hefter. Her fins mye litteratur om historie i videste forstand, lokalhistorie fra vår region og andre steder, og forskjellig litteratur med lokal relevans. Vi kjøper inn aktuelle bøker, men vi er også veldig glade for å få et eksemplar av lokale utgivelser!

Biblioteket er plassert i tredje etasje i hovedbygninga Stallen på museumssenteret Ramsmoen på Tynset. Det er først og fremst et håndbibliotek for museumssenterets ansatte. Det er også tilgjengelig for publikum, men er ikke et utlånsbibliotek.

Søk i boksamlingen vår

Musea i Nord-Østerdalen sitt bibliotek er søkbart gjennom en felles base i biblioteksystemet Oria.

Dette er søk i hele Anno (fylkesmuseet) sine biblioteker. Du kan avgrense søket til avdeling Musea i Nord-Østerdalen under "Avdeling" t.h. Rett t.v. for søkefeltet kan du endre søket fra dette ("Mitt bibliotek") til "Norske fagbibiliotek".