Biblioteket på Ramsmoen

Museumssenteret Ramsmoen har et omfattende bibliotek som både er håndbibliotek for de ansatte, og er tilgjengelig for besøkende.

  • 1/1

Musea i Nord-Østerdalen har gjennom åra bygd opp et stort og innholdsrikt bibliotek. Det består av over 6000 bøker og hefter. Her fins mye litteratur om historie i videste forstand, lokalhistorie fra vår region og andre steder, og det mye lokal litteratur av alle slag. Angående det siste, så er målet vårt å ha all litteratur med ei eller anna lokal tilknytning, noe som er vanskelig nok å klare – men vi er veldig glade for å få et eksemplar av lokale utgivelser!

Biblioteket er plassert i tredje etasje i hovedbygninga Stallen på museumssenteret Ramsmoen på Tynset, i tilknytning til publikumsarbeidsplasser. Det er først og fremst et håndbibliotek for museumssenterets ansatte, men er også tilgjengelig forpublikum. Det lånes normalt ikke ut bøker fra biblioteket vårt.

Biblioteket er foreløpig kun registrert i et Excel regneark. Dette er tilgjengelig på pc på publikumsarbeidsplassene. Du kan åpne en kopi ved å klikke på linken under.