Hopp til hovedinnhold

Gjenstandssamlinger

Musea i Nord-Østerdalen forvalter omfattende gjenstandssamlinger som er en uerstattelig kilde til Nord-Østerdalens kulturhistorie.

Samlingene fordeler seg over våre ni avdelinger og teller om lag 26.000 gjenstander til sammen. Innsamling av gjenstander til museumsformål begynte enkelte steder på 1920-tallet. Mange av gjenstandene er utstilt i husene på de ulike museumsanleggene, og kan oppleves i sine opprinnelige miljø. Noe oppbevares i magasiner på museumssenteret Ramsmoen på Tynset. De mest krevende gjenstandene oppbevares i Anno Bevaringssenter på Elverum.

Gjenstandene strekker seg tidsmessig fra ca år 1400 helt opp til vår samtid, med en hovedvekt på gjenstander fra 1800-1950, med en stor tematisk bredde. Samlingene blir brukt til formidling, gjennom utstillinger og foredrag, og til undervisning og forskning. Ønsker du å studere gjenstander eller har andre spørsmål som gjelder samlingene våre, ta kontakt med oss.

Mye av tilveksten i samlingene skjer gjennom gaver fra publikum, men vi har blitt langt mer restriktive til inntak enn tidligere. Ønsker du å gi en gave, ta kontakt med samlingsansvarlig ved Musea i Nord-Østerdalen.

Det er viktig for oss at publikum har tilgang til og innsyn i samlingene vi forvalter. Stadig mer av samlingene blir derfor tilgjengelig på Digitalt Museum.

Våre gjenstander på Digitalt Museum.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2