Historiske arkiver

Musea i Nord-Østerdalen har omlag 175 historiske arkiver etter ikke-offentlige arkivskapere, altså privatpersoner, organisasjoner, bedrifter, osv.

Musea i Nord-Østerdalen er arkivbevaringsinstitusjon for museumsregionen, og vi tar imot privatarkiver for oppbevaring og tilgjengeliggjøring. Privatarkiver er arkiver etter ikke-offentlige arkivskapere, altså privatpersoner, organisasjoner, bedrifter, osv.

Vi har pr. i dag om lag 175 historiske arkiver som er ordna og katalogisert. Du kan få tilgang til disse ved henvendelse på Museumssenteret Ramsmoen. Her har vi oversikter over arkivene, og arkivlister. Denne informasjonen er også lagt ut på Arkivportalen – den nasjonale portalen for arkivinformasjon:

arkivportalen_logo.jpg

Vi digitaliserer Nordøsterdalens hukommelse

Musea i Nord-Østerdalen er i ferd med å digitalisere utvalgte arkivalia fra våre samlinger. Disse blir knytta til registreringene i Arkivportalen, der du da kan lese dem. Her kommer mer informasjon når dette blir "rulla ut".

Vi har også plukka fram noen små smakebiter fra de historiske arkivene våre:

Avlevering av arkivmateriale

Vi tar også imot arkivmateriale, enten som gave eller deponi. Ta kontakt med arkivmedarbeider Arild Alander.

Folldal Verks arkiver

Musea i Nordøsterdalen har også ordna og katalogisert en god del av arkivmaterialet etter Folldalsverket - regionens største privatarkiv. Vi har lagt ut endel smakebiter fra dette materialet: