Hopp til hovedinnhold

Historiske arkiver

Musea i Nord-Østerdalen har over 200 historiske arkiver etter ikke-offentlige arkivskapere, altså privatpersoner, organisasjoner, bedrifter, osv.

Musea i Nord-Østerdalen er arkivbevaringsinstitusjon for museumsregionen, og vi tar imot privatarkiver for oppbevaring og tilgjengeliggjøring. Privatarkiver er arkiver etter ikke-offentlige arkivskapere, altså privatpersoner, organisasjoner, bedrifter, osv.

Vi har pr. i dag over 200 historiske arkiver som er ordna og katalogisert. Du kan få tilgang til disse ved henvendelse på Museumssenteret Ramsmoen. Her har vi oversikter over arkivene, og arkivlister. Denne informasjonen er også lagt ut på Arkivportalen – den nasjonale portalen for arkivinformasjon:

Veiledning i søking (etter vårt materiale) på Arkivportalen:

Musea i Nord-Østerdalen har digitalisert utvalgte arkivalia fra våre samlinger, tilsammen hele 16.000 dokument- og protokollsider. Disse digitale filene (pdf) er knytta til registreringene av arkivene i Arkivportalen, der du finner link til de digitale dokumenta. Les mer om dette her:

Arkivbokser Ramsmoen

Vi har også plukka fram noen små smakebiter fra de historiske arkivene våre:

Avlevering av arkivmateriale

Vi tar også imot arkivmateriale, enten som gave eller deponi. Ta kontakt med arkivansvarlig Arild Alander:
tlf. 481 95 083 / arild.alander@annomuseum.no

Arbeiderboliger Folldal Verk

Musea i Nordøsterdalen har også ordna og katalogisert en god del av arkivmaterialet etter Folldalsverket - regionens største privatarkiv. Vi har lagt ut endel smakebiter fra dette materialet: