Hopp til hovedinnhold

Veiledning i søking på Arkivportalen

Her er ei lita veiledning i søking etter arkivmateriale på Arkivportalen, generelt, og spesielt ang. materiale oppbevart av arkivbevaringsinstitusjonen Anno Musea i Nord-Østerdalen. Arkivportalen er på nettadressa: www.arkivportalen.no

Der kan du søke etter arkivmateriale direkte i søkefeltet på midten, ved å skrive inn et navn el.l. Du kan eventuelt angi Kategori t.v., f.eks. Arkiv, og søker da opp kun på arkivnivå (kun arkiver som heter (inneholder) det du skriver i søkefeltet, og ikke serier el. mapper osv.).

Det kan anbefales å gå til Avansert søk, som du finner ved å klikke på trekanten t.h. for søkefeltet. Her kan skrives inn navn i øverste feltet Tekst. Kjenner du arkivets nr./identifikasjon, kan det skrives inn under Identifikator. Du kan også angi tidsavgrensning for materialet under Periode. Videre kan søket avgrenses ved f.eks. bare å søke på arkivnivå m.m. under Enhetstype. Under Arkivinstitusjoner kan du avgrense søket til en eller flere arkivinstitusjoner. Du kan også avgrense søket på fylke eller kommune under Geografisk plassering.

På førstesida til Arkivportalen finner du tips til søking under valget Søkehjelp helt nederst.

Et par eksempler:

For å få opp bare arkivene ved Musea i Nord-Østerdalen (hele Anno er slått sammen til en arkivinstitusjon på Arkivportalen – tidligere var Musea i Nord-Østerdalen en egen arkivinstitusjon) skriver du inn prefikset vårt: NOMA (for Nordøsterdalsmuseet, arkiv) i feltet Tekst, angir arkivnivå arkiv under Enhetstype, og finner Anno museum under Arkivinstitusjoner.

For å søke etter arkiver som gjelder en bestemt kommune angis denne under Geografisk plassering. Eventuelt kan ytterligere avgrensning av søket angis, f.eks. under Periode.

Finne fram i arkivet

Når du har fått fram et arkiv, finner du under ID og navn øverst en større eller mindre tekst med informasjon om arkivet (arkivbeskrivelsen). Under Detaljer står også informasjon om arkivet, samt bl.a. aktør(er) tilknytta arkivet – dette vil vanligvis være arkivskaperen(-erne). Her kan en altså finne informasjon om arkivskaper – hvilket ofte kan være greit å lese gjennom før en ser på arkivet.

Nedafor dette finner du Hierarki. Her kan du åpne oversikta over arkivet ved å klikke på trekanten t.v. Avhengig av hvor omfattende og detaljert arkivet er ordna og katalogisert finner du videre serier, ev. underserier, mapper og ev. dokumenter – altså ei oversikt over innholdet i arkivet. Denne arkivlista kan du få ut som pdf-fil ved å klikke på symbolet for PDF Export helt t.h.

Digitalisert materiale

Sist i arkivbeskrivelsen om hvert arkiv Musea i Nord-Østerdalen har lagt ut på Arkivportalen (informasjonsteksten under arkivets ID og navn) finner du informasjon om digitaliserte objekter i arkivet, slik at du finner fram til disse i arkivoversikta (under Hierarki). Når du står i den registrerte enheten det er knytta digital(e) fil(er) til, finner du link(er) til denne under Digitaliserte elementer.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1