Hopp til hovedinnhold

Vi digitaliserer Nord-Østerdalens hukommelse

Musea i Nord-Østerdalen har ei omfattende samling av historiske arkiver etter organisasjoner, bedrifter og personer fra regionen. Dette er en viktig del av «Nord-Østerdalens hukommelse». Vi har nå digitalisert utvalgte arkivalia fra denne samlinga og gjør dette tilgjengelig på Internett.

Musea i Nord-Østerdalen er arkivbevaringsinstitusjon for sin museumsregion: de seks nordligste kommunene i Hedmark. Vi tar mot privatarkiver, altså arkiver fra ikke-offentlige arkivskapere som organisasjoner, bedrifter og personer. Arkivbestanden vi forvalter består av over 200 arkiver. Materialet er trygt plassert i magasinene på museumssenteret Ramsmoen på Tynset. Arkivene er jo mer enn noe anna vårt samfunns kollektive hukommelse, så vi kan godt kalle dette omfattende historiske arkivmaterialet på Ramsmoen for «Nord-Østerdalens hukommelse».
     Etter ordning og katalogisering gjør vi arkivene tilgjengelige for publikum, og informasjon om arkivene, med blant anna arkivlister, legges da også ut på den nasjonale arkivportalen på Internett: www.arkivportalen.no. Vi har nå utlagt informasjon om omlag 200 historiske arkiver på Arkivportalen.

Les arkivdokumenter på nettet

Vi har nå tatt et viktig skritt videre i formidlinga av disse arkivene ved å digitalisere en del av dette materialet. Vi har plukka ut mange interessante protokoller og andre dokumenter i vår arkivbestand, og dette er nå skanna ved Anno museums digitaliseringsenhet, som er plassert på Ramsmoen. Disse digitale kopiene har vi så lagt ut på Arkivportalen i pdf-format knytta til sine respektive registreringer der.
     Det dreier seg om veldig mye forskjellig materiale. Den største andelen er nok møteprotokoller fra forskjellige lag og foreninger. Nevnes må også håndskrevne lagsaviser fra et par ungdomslag og et bondekvinnelag. Her fins også ei unik folketellingsliste fra Os fra 1825, kartotek over solgte traktorer i regionen 1956-69, rutetabeller fra den kommunale bilruta Alvdal-Folldal-Hjerkinn, registreringskort over poståpnerier og landpostbudruter i Nord-Østerdalen, en del «Norgesbrev» fra Tynset til utfløtta slektninger, og ymse småting som presteattester, koppevaksinasjonsattester, oppskrift på middel mot isjias, brev om misbruk av barn i gjeterarbeid fra 1838, utstyrliste til ei soldatlegd fra 1858, program fra landsskirenn på Tynset i 1919, reglement for menighetssøstera i Alvdal fra 1904, for å nevne noe.  Det materialet som nå er er digitalisert består av 140 objekter fra vel 50 arkiver, og dette utgjør tilsammen omkring 16.000 dokument- og protokollsider!
     Du finner altså fram til dette materialet på Arkivportalen (www.arkivportalen.no). I tillegg har vi laga ei oversikt over det digitaliserte arkivmaterialet (sjå nedafor her). Vi har delt inn dette med ei oversikt for hver av kommunene innafor museumsområdet (Kvikne var egen kommune til 1966 og har egen oversikt. Os var en del av Tolga (Tolgen) til 1926, så materiale som gjelder begge fra før den tid står under Tolga), samt ei oversikt til slutt over diverse materiale, bl.a. ting som dekker flere kommuner eller hele regionen. Sjå veiledning til søking (etter vårt materiale) på Arkivportalen her.
     Husk også at du kan få tilgang til mye mer av arkivmaterialet vi har tatt vare på ved henvendelse på museumssenteret Ramsmoen. Dette tilbudet er fortrinnsvis åpent tirsdager og onsdager, ellers etter avtale. Ta uansett helst kontakt på forhånd.


Sjå også våre små smakebiter fra arkivene:

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2