Digitalisert historisk arkivmateriale fra Folldal

I lista er det en link til Arkivportalen. Linken fører deg til registreringa av det aktuelle arkivdokumentet. Der klikker du på «Digital kopi» eller «Åpne dokumentet» for å få fram den digitale kopien.

Arkiv

Protokoll / dokument

Link til Arkivportalen

Folldal – lokaliasamling

Regnskapsdokument «Foldahls Hytte». 1787-1788

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000003132

Alvdal-Foldal kommuneautomobil

Rutetabeller. 1913-1922

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000003491

­­