Digitalisert historisk arkivmateriale fra Alvdal

I lista er det en link til Arkivportalen. Linken fører deg til registreringa av det aktuelle arkivdokumentet. Der klikker du på «Digital kopi» eller «Åpne dokumentet» for å få fram den digitale kopien.

Arkiv

Protokoll / dokument

Link til Arkivportalen

Auma Treskelag

Møtebok og regnskap. 1937-67

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004714

Treskelister 1937-66

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004715

Alvdal – lokaliasamling

"Folkeskulen i Alvdalen. Femaarsmelding 1901-1905»

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002389

«Reglement for menighedssøsteren i Lilleelvedalen». 1904

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002390

Liste over røkmiler. 1947

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002392

Alvdal Handelslag

Møtebok «Elvardalens Kooperative Selskab». 1909-1910

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000003761

Steien skysstasjon

«Skydsdagbog». 1908-1912

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002393