Digitalisert historisk arkivmateriale fra Alvdal

Arkiv

Protokoll / dokument


Auma Treskelag

Møtebok og regnskap. 1937-67

Treskelister 1937-66

Alvdal – lokaliasamling

"Folkeskulen i Alvdalen. Femaarsmelding 1901-1905»


«Reglement for menighedssøsteren i Lilleelvedalen». 1904


Liste over røkmiler. 1947


Alvdal Handelslag

Møtebok «Elvardalens Kooperative Selskab». 1909-1910


Steien skysstasjon

«Skydsdagbog». 1908-1912