Digitalisert historisk arkivmateriale fra Tynset

I lista er det en link til Arkivportalen. Linken fører deg til registreringa av det aktuelle arkivdokumentet. Der klikker du på «Digital kopi» eller «Åpne dokumentet» for å få fram den digitale kopien.

Arkiv

Protokoll / dokument

Link til Arkivportalen

Tynset Mållag

Møtebok. 1965-1988

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004666

Neby vannverk

Forhandlingsprotokoll. 1941-1961

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000005162

Tunndalen Ungdomslag

Håndskrevet lagsavis «Uredd». 1928-1930

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000005751

Håndskrevet lagsavis «Uredd». 1930-1932

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000005752

Håndskrevet lagsavis «Uredd». 1932-1936

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000005753

Aaen Kvinneforening

Møtebok. 1883-1908

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004539

Møtebok. 1909-1922

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004540

Møtebok. 1923-1933

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004541

Møtebok. 1934-1944

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004542

Møtebok. 1945-1948

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004543

Ole S. Grangeng

Rulle 1. fordeling, Tønset. 1893-1902

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004735

Rulle 2. fordeling, Tønset. 1895-1899

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004736

Solrenning

Håndskrevet avis. 1943-1945

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000000186

Tynset – lokaliasamling

«Forslag til Plan for Tønsæt Brandforsikringsforening». 1872

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002313

Bygselseddel Magnilddalen. 1720

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002330

Stemmeberettigede i Tønset prestegjeld. 1891

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002382

Magnilldalen oksehavn

Møtebok. 1928-1951

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004720

Møtebok. 1952-1961

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004721

Tynset KFUK

Forhandlingsprotokoll. 1920-1925

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004323

Referatbok. 1938-1941

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004324

Troppavis håndskrevet. 1939-1949

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004325

Troppsboka, referater og avisutklipp. 1960-1965

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004326

Tynset bygdeungdomslag

Møtebok. 1949-1981

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000005135

Aaen sanitetsforening

Møtebok. 1940-1944

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004412

Møtebok. 1944-1952

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004413

Møtebok. 1952-1962

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004414

Møtebok. 1962-1970

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004415

Møtebok. 1970-1983

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004416

Møtebok. 1982-1994

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004417

Jordet søndre, Fåset

Føderådskontrakt. 1862

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000003748

Føderådskontrakt. 1867

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000003749

Fåset Sanitetsforening

Møtebok. 1958-1968

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004378

Møtebok. 1968-1977

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004379

Møtebok. 1977-1989

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004380

Møtebok. 1990-2001

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004381

Tylldalen meieri

Oppgjørsbok. 1911-1926

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000000924

Øians meieri

Forhandlingsprotokoll. 1907-1924

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004634

Leverandørprotokoll. 1907-1924

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004638

A/L Tylldalen Kraftlag

Møtebok (Tyldals komm. e-verk). 1928-1941

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004285

Møtebok (Tyldals komm. e-verk). 1941-1953

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004286

Tønset Torvstrøfabrik

Møtebok. 1909-1912

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000001002

Aaen misjonsforening

Foreningsbok. 1949-1959

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004426

Foreningsbok. 1960-1969

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004427

Foreningsbok. 1970-1978

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004428

Tunna skytterlag

Forhandlingsprotokoll. 1881-1886

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000001026

Tynset bondekvinnelag

Møtebok serie I. 1928-1937

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002404

Møtebok serie I. 1938-1956

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002405

Møtebok serie I. 1956-1965

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002406

Møtebok serie I. 1965-1980

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002407

Møtebok serie I. 1980-1995

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002408

Møtebok serie I. 1995-2001

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002409

Møtebok serie II. 1956-1971

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002410

Møtebok serie II. 1971-1985

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002411

Møtebok serie II. 1985-2001

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002412

Lagsavis. 1963-1986

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002415

Lagsavis. 1986-1995

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002416

Ungdomslaget Uredd (Tylldalen)

Møteprotokoll. 1925-1935

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002460

Møteprotokoll. 1933-1942

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002461

Møteprotokoll. 1942-1956

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002462

Møteprotokoll. 1950-1961

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002463

Møteprotokoll. 1956-1965

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002464

Møteprotokoll. 1965-1973

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002465

Møteprotokoll. 1966-1977

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002466

Møteprotokoll. 1978-1984

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002467

Håndskrevet lagsavis «Kameraten». 1919-1924

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002479

Håndskrevet lagsavis «Kameraten». 1928-1931

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002480

Håndskrevet lagsavis «Kameraten». 1932-1934

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002481

Håndskrevet lagsavis «Kameraten». 1940-1943

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002482

Håndskrevet lagsavis «Kameraten». 1946-1948

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002483

Håndskrevet lagsavis «Kameraten». 1948-1952

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002484

Håndskrevet lagsavis «Kameraten». 1952-1954

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002485

Håndskrevet lagsavis «Kameraten». 1954-1959

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002486

Håndskrevet lagsavis «Kameraten». 1959-1961

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002487

Håndskrevet lagsavis «Kameraten». 1961-1964

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002488

Håndskrevet lagsavis «Kameraten». 1965-1967

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002489

Fåset folkeboksamling

Møtebok med beretninger. 1948-1976

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004525

Tynset janitsjarkorps

Møtebok. 1919-1949

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004937

Møtebok. 1950-1962

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004938

Møtebok. 1958-1987

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004939

Årsmøtebok. 1963-72

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004940

Årsmøtebok. 1972-80

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004941

Møtebok (damegruppa). 1959-1983

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004942

Fram kvegavlsforening

Møtebok. 1898-1904

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000005000

Medlemsliste. 1900

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000005008

Sangkoret Samlåt

Møteprotokoll. 1951-1969

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000003451

Øians fealslag

Forhandlingsbok (Øians kvegavlsforening). 1906-1947

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004507

Møtebok (Øians fealslag). 1948-1957

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004507

Tyldal torvstrølag

Møtebok. 1899-1952

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000005077

Nordmoen, Fåset

Kløvlass garkobber til Trondheim 1744

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000004981