Digitalisert historisk arkivmateriale fra Os

I lista er det en link til Arkivportalen. Linken fører deg til registreringa av det aktuelle arkivdokumentet. Der klikker du på «Digital kopi» eller «Åpne dokumentet» for å få fram den digitale kopien.

ArkivProtokoll / dokumentLink til Arkivportalen
Jon Simensen GrueFolketellingsliste, Os skoledistrikt. 1825http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000003686
Bondevennene i OsMøteprotokoll. 1867-1871http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000000970
Os – lokaliasamling«Vangrøftdals-viser, tilegnet bazaren 30-3-95». 1895http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000003121