Digitalisert historisk arkivmateriale fra Tolga

ArkivProtokoll / dokument
Jon Simensen GrueBrev ang. misbruk av barn i gjeterarbeid. 1838
Brev fra Eilert Sundt. 1861
Plan for brannforsikringsforening i Tolgen trykt 1870
Tolga – lokaliasamlingAvskrift av «Skatteligningen for Budgetaaret 1916/17»
Tolgensgaards MeieriRegnskapsprotokoll. 1893-1895
Nygaard, VingelenFjøskontrollbok. 1857-93 + 1893-97