Digitalisert historisk arkivmateriale fra Tolga

I lista er det en link til Arkivportalen. Linken fører deg til registreringa av det aktuelle arkivdokumentet. Der klikker du på «Digital kopi» eller «Åpne dokumentet» for å få fram den digitale kopien.

ArkivProtokoll / dokumentLink til Arkivportalen
Jon Simensen GrueBrev ang. misbruk av barn i gjeterarbeid. 1838http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000003688
Brev fra Eilert Sundt. 1861http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000003688
Plan for brannforsikringsforening i Tolgen trykt 1870http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000003691
Tolga – lokaliasamlingAvskrift av «Skatteligningen for Budgetaaret 1916/17»http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000002300
Tolgensgaards MeieriRegnskapsprotokoll. 1893-1895http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000001013
Nygaard, VingelenFjøskontrollbok. 1857-93 + 1893-97http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000001022