Digitalisert historisk arkivmateriale fra Rendalen

Arkiv

Protokoll / dokument


Rendalen – lokaliasamling

Presteattest. 1857

Presteattest. 1864

Koppevaksinasjonsattest