Hopp til hovedinnhold

Okkupasjonsmuseet - Klengstua

Nord-Østerdal Forsvarsforening sammen med Musea i Nord-Østerdalen åpnet Okkupasjonsmuseet i Museumsparken den 8. november 1996. Det skjedde i forbindelse med at feiringen av at Heimevernet i Norge hadde blitt opprettet for 50 år siden

Okkupasjonsmuseet inneholder samlinger som formidler historien fra krigsårene 1940-45 i Nord-Østerdalen. Glimt fra motstandskampen blir også formidlet. Museet er lokalisert i den såkalte Klengstua, et gammelt tømmerhus som tidligere hadde blitt brukt for å tørke furu- og grankongler for å høste frøene (klenge).
Okkupasjonsmuseet er åpent for omvisninger når Museumsparken er sommeråpen, ellers etter avtale. Skoleklasser er hjertelig velkomne!

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2