Hopp til hovedinnhold

Fedraheimstua

Fedraheimstua er fra slutten av 1700-tallet, og stod opprinnelig på garden Sandvold.

 • Fedraheimsstua
  1/1
  Fedraheimsstua Erland Johaug

Den fikk sitt navn og ble flyttet til Museumsparken i 1933 fordi den hadde huset redaksjonen til bladet Fedraheimen i perioden 1888-1891. Det var ei ukeavis som var grunnlagt av Arne Garborg i 1877, og som de første åra var et rent målblad. Etter hvert ble den mer radikal. Etter at huset ble flyttet til Museumsparken, ble det innredet til skole- og bladmuseum.

Ivar Mortensson- Egnund var en av redaktørene av Fedraheimen. Han er en av de mest allsidige kulturpersonlighetene som Norge har hatt, som forfatter, bibeloversetter, prest, redaktør, anarkist og gardbruker. Han hadde lokal tilknytning gjennom garden Egnund på grensa mellom Alvdal og Folldal. Her er et sitat som forteller om hans synspunkter:

Raat og rotet skal med Rotom rivast! Ned med Kongemagt, Prestemagt og Svenskar og Stormannskap, Pengevelde og Bondegjøgling! Upp med Husmenner og Arbeidarar og Smaafolk og alt som lid Urett og Mein i den gamle Samfundsbygning! Fri Tenkjing, fri Ordning, Fri Skuring i alle slag! Og ingen Mannamun!

Med de synspunktene som Mortensson-Egnund og avisa Fedraheimen stod for, kan en si at Ferdaheimstua er et fremmedelement i Museumsparken, der bygningene ellers skulle representere den gamle bondekulturen.

 • Interiør, peis Fedraheimsstua
  1/4
  Interiør, peis Erland Johaug
 • Interiør Fedraheimsstua
  2/4
  Interiør Erland Johaug
 • Interiør Fedraheiimsstua
  3/4
  Interiør Erland Johaug
 • Interiørbilde Fedraheimsstua
  4/4
  Interiør Erland Johaug
Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2