Hopp til hovedinnhold

Bygningene i Museumsparken

 • Kart over museumsparken tynset
  1/29
 • "Kaffekvernbygning", fra Motrøen, datert 1909, ombygd fra ei østerdalsstue, østerdalsstua finner en fremdeles i finstua, som har kolv, dette ble brukt i stedet for flat, liggende himling, ga større høyde og mer luft i rommet. Utvendig liggende panel, perlestaff og malt med lys oker.
  2/29
  1 "Kaffekvernbygning", fra Motrøen, datert 1909, ombygd fra ei østerdalsstue, østerdalsstua finner en fremdeles i finstua, som har kolv, dette ble brukt i stedet for flat, liggende himling, ga større høyde og mer luft i rommet. Utvendig liggende panel, perlestaff og malt med lys oker. Erland Johaug
 • Lonåsstua Østerdalsstue fra Lonåshaugen, med mønsås og sperretak, akershusisk grunnplan, alder ukjent, antakelig 1750-åra. Innvendig dekorert ca. 1780, høgsetetavle datert 1806 av ukjente kunstnere.
  3/29
  2 Østerdalsstue fra Lonåshaugen, med mønsås og sperretak, akershusisk grunnplan, alder ukjent, antakelig 1750-åra. Innvendig dekorert ca. 1780, høgsetetavle datert 1806 av ukjente kunstnere. Erland Johaug
 • Eldhus med koppbu. Fra Nyutstumoen - fra 1850-åra
  4/29
  3 Eldhus med koppbu. Fra Nyutstumoen - fra 1850-åra Erland Johaug
 • Barfrøloft. Fra Gammelutstumoen, datert ca. 1780.
  5/29
  4 Barfrøloft. Fra Gammelutstumoen, datert ca. 1780. Erland Johaug
 • Ramsmoburet. Stabbur fra Ramsmoen, mulig byggeår 1740. Matklokka flyttet fra Ramsmoen 1993. Buret er muligens satt opp av skoginspektør N.H. Ramm opprinnelig som kornmagasin.
  6/29
  5 Ramsmoburet. Stabbur fra Ramsmoen, mulig byggeår 1740. Matklokka flyttet fra Ramsmoen 1993. Buret er muligens satt opp av skoginspektør N.H. Ramm opprinnelig som kornmasgasin. Erland Johaug
 • Klæbu, klæloft. Øverby, Tylldalen, 1690. I følge tradisjon, merker etter etter kulehull fra trefninger med svenskene i 1718, da svenskfinske karolinere trakk seg gjennom Tylldalen
  7/29
  6 Klæbu, klæloft. Øverby, Tylldalen, 1690. I følge tradisjon, merker etter etter kulehull fra trefninger med svenskene i 1718, da svenskfinske karolinere trakk seg gjennom Tylldalen Erland Johaug
 • Stall fra Løkken på Kvikneskogen., opprinnelig fra Stubsjøen fra 1750-åra. 1739 innskåret - overbygget er yngre. Stall var sammen med loft og stabbur det huset som tidlig fikk to etasjer, med løe. Hesten skulle ha det beste høyet.
  8/29
  7 Stall fra Løkken på Kvikneskogen., opprinnelig fra Stubsjøen fra 1750-åra. 1739 innkåret - overbygget er yngre. Stall var sammen med loft og stabbur det huset som tidlig fikk to etasjer, med løe. Hesten skulle ha det beste høyet. Erland Johaug
 • Kornlåve fra Godtland Tynset fra 1709
  9/29
  8 Kornlåve fra Godtland, Tynset fra 1709 Erland Johaug
 • Fjøs fra Steen, datert 1760, grua (peisen) er ikke rekonstruert, hull i veggen var inntak av vann. På taket er det villskifer som ikke er særlig vanlig i Østerdalen.
  10/29
  9 Fjøs fra Stten, datert 1760, grua (peisen) er ikke rekonstruert, hull i veggen var inntak av vann. På taket er det villskifer som ikke er særlig vanlig i Østerdalen. Erland Johaug
 • Do, fra Strømsåsen, bureisningsbruk fra 1930-åra.
  11/29
  10 Do, fra Strømsåsen, bureisningsbruk fra 1930-åra. Erland Johaug
 • 12/29
  Utedo fra Strømsåsen Bildet er hentet fra DigitaltMuseum. Se digitaltmuseum.no/021058702982
 • Maskinhus- Nybygd med materialer fra stallen på Ramsmoen. Rommer et treskeverk, modell Edv. Bjørnerud fra treskelaget i Brydalen.
  13/29
  11 Maskinhus- Nybygd med materialer fra stallen på Ramsmoen. Rommer et treskeverk, modlle Edv. Bjørnerud fra treskelaget i Brydalen. Erland Johaug
 • Skåle og eldhus. Rommer kobberslagerverkstedet etter E. Engesrønning (1909-1990), som var kobber- og blikkenslager på Tynset.
  14/29
  12 Skåle og eldhus. Rommer kobberslagerverkstedet etter E. Engesrønning (1909-1990), som var kobber- og blikkenslager på Tynset. Erland Johaug
 • Materiallager, bygd med gamle materialer fra Stallen på Ramsmoen.
  15/29
  13 Materiallager, bygd med gamle materialer fra Stallen på Ramsmoen. Erland Johaug
 • Restaurant. Bygd i 1937, oppgradert 2021. Det var behov for et serverings- og møtelokale og bygget ble tømret på dugnad. Parken var et vandringsmål, særlig fra stasjonssida. Driften ble leid ut.
  16/29
  14 Restaurant. Bygd i 1937, oppgradert 2021. Det var behov for et serverings- og møtelokale og bygget ble tømret på dugnad. Parken var et vandringsmål, særlig fra stasjonssida. Driften ble leid ut.
 • Bastue. Kornbastue fra Godtland på Tynset, fra ca. 1750.
  17/29
  15 Bastue. Kornbastue fra Godtland på Tynset, fra ca. 1750. Erland Johaug
 • Smie, fra Storstu Åen, ca. 1750. Sto nede ved Glåma, mye brukt under kjøringa på isen.
  18/29
  16 Smie, fra Storstu Åen, ca. 1750. Sto nede ved Glåma, mye bruket under kjøringa på isen. Erland Johaug
 • Kvernhus, fra Ålborg på Fåset
  19/29
  17 Kvernhus, fra Ålborg på Fåset Erland Johaug
 • Kvernhus, fra Bangen, Storeng, Støen og Godtland. Bare overdelen er bevart.
  20/29
  18 Kvernhus, fra Bangen, Storeng, Støen og Godtland. Bare overdelen er bevart. Erland Johaug
 • Brannsprøytehus, opprinnelig fra Neby, I 1862 innkjøpes kommunens første brannsprøyte. Dette ble plassert i nærheten av kirka. Seinere ble flere slike brannsprøyter innkjøpt.
  21/29
  19 Brannsprøytehus, opprinnelig fra Neby, I 1862 innkjøpes kommunens første brannsprøyte. Dette ble plassert i nærheten av kirka. Seinere ble flere slike brannsprøyter innkjøpt. Erland Johaug
 • Musikkpaviljong.Parken skulle være en folkepark, et samlingssted for bygdafolket. Derfor måtte det finnes en arena for musikk og opptreden. Ble bygd etter tegninger av Embret Godtland.
  22/29
  20 Musikkpaviljong.Parken skulle være en folkepark, et samlingssted for bygdafolket. Derfor måtte det finnes en arena for musikk og opptreden. Ble bygd etter tegninger av Embret Godtland. Erland Johaug
 • Aumahuset, fra Auma. Representerer den moderne tida. Kjernen er av tømmer og brukt på nytt da bolighuset skulle bygges. Datert 1900-1910. Huset har opprinnelig vært lengre, for det gjaldt å ha mange bein å stå på. Her var butikk og i tilnytning til den, var det brusfabrikk. Denne hadde navnet Geysir Auma. På loftet bodde det både en skomaker og en skredder.
  23/29
  21 Aumahuset, fra Auma. Representerer den moderne tida. Kjernen er av tømmer og brukt på nytt da bolighuset skulle bygges. Datert 1900-1910. Huset har opprinnelig vært lengre, for det gjaldt å ha mange bein å stå på. Her var butikk og i tilnytning til den, var det brusfabrikk. Denne hadde navnet Geysir Auma. På loftet bodde det både en skomaker og en skredder. Erland Johaug
 • Klengstua - Okkupasjonsstua. Klengstua betyr; "et bygg der de varmet opp kongler for å få frø". Oppført i 1920 av gammelt hustømmer fra Fåset. Brukes nå som utstillingslokale knyttet til siste krig.
  24/29
  22 Klengstua - Okkupasjonsstua. Klengstua betyr; "et bygg der de varmet opp kongler for å få frø". Oppført i 1920 av gammelt hustømmer fra Fåset. Brukes nå som utstillingslokale knyttet til siste krig. Erland Johaug
 • Var opprinnelig tenkt å huse bilder og gjenstander knyttet til pelsdyrnæringa, som har betydd mye for inntekten på små garder i Nord-Østerdalen. I dag er det snekkerverksted.
  25/29
  23 Var opprinnelig tenkt å huse bilder og gjenstander knyttet til pelsdyrnæringa, som har betydd mye for inntekten på små garder i Nord-Østerdalen. I dag er det snekkerverksted.
 • Fedraheimsstua. Opprinnelig fra 1700-tallet, ombygd flere ganger. Brukt som redaksjonslokale for bladet Fedraheimen, stiftet av Arne Garborg i 1877.
  26/29
  24 Fedraheimsstua. Opprinnelig fra 1700-tallet, ombygd flere ganger. Brukt som redaksjonslokale for bladet Fedraheimen, stiftet av Arne garborg i 1877.
 • Geitfjøs fra Garvikåsen, Alvdal. Brukt som stall og overnatting under malmstransport fra Rødalen.
  27/29
  25 Geitfjøs fra Garvikåsen, Alvdal. Brukt som stall og overnatting under malmstransport fra Rødalen. Erland Johaug
 • Løe, fra Telneset, 1750
  28/29
  26 Løe, fra Telneset, 1750 Erland Johaug
 • Seterstua kommer fra Aumlia og tilhørte gården Buhaugen. Stua er datert 1707 og har seterstue, skjæle, bu og løe under samme tak. I bua ble maten lagret. Den skulle vare hele vinteren og måtte beskyttes godt, derfor er det skåret inn et kors over døra.
  29/29
  27 Seterstua kommer fra Aumlia og tilhørte gården Buhaugen. Stua er datert 1707 og har seterstue, skjæle, bu og løe under samme tak. I bua ble maten lagret. Den skulle vare hele vinteren og måtte beskyttes godt, derfor er det skåret inn et kors over døra. Erland Johaug