Bygningene i Museumsparken

 • (Foto/Photo)
  1/29
 • 1 "Kaffekvernbygning", fra Motrøen, datert 1909, ombygd fra ei østerdalsstue, østerdalsstua finner en fremdeles i finstua, som har kolv, dette ble brukt i stedet for flat, liggende himling, ga større høyde og mer luft i rommet. Utvendig liggende panel, perlestaff og malt med lys oker. (Foto/Photo)
  2/29
  1 "Kaffekvernbygning", fra Motrøen, datert 1909, ombygd fra ei østerdalsstue, østerdalsstua finner en fremdeles i finstua, som har kolv, dette ble brukt i stedet for flat, liggende himling, ga større høyde og mer luft i rommet. Utvendig liggende panel, perlestaff og malt med lys oker.
 • 2 Østerdalsstue fra Lonåshaugen, med mønsås og sperretak, akershusisk grunnplan, alder ukjent, antakelig 1750-åra. Innvendig dekorert ca. 1780, høgsetetavle datert 1806 av ukjente kunstnere. (Foto/Photo)
  3/29
  2 Østerdalsstue fra Lonåshaugen, med mønsås og sperretak, akershusisk grunnplan, alder ukjent, antakelig 1750-åra. Innvendig dekorert ca. 1780, høgsetetavle datert 1806 av ukjente kunstnere.
 • 3 Eldhus med koppbu. Fra Nyutstumoen - fra 1850-åra (Foto/Photo)
  4/29
  3 Eldhus med koppbu. Fra Nyutstumoen - fra 1850-åra
 • 4 Barfrøloft. Fra Gammelutstumoen, datert ca. 1780. (Foto/Photo)
  5/29
  4 Barfrøloft. Fra Gammelutstumoen, datert ca. 1780.
 • 5 Ramsmoburet. Stabbur fra Ramsmoen, mulig byggeår 1740. Matklokka flyttet fra Ramsmoen 1993. Buret er muligens satt opp av skoginspektør N.H. Ramm opprinnelig som kornmasgasin. (Foto/Photo)
  6/29
  5 Ramsmoburet. Stabbur fra Ramsmoen, mulig byggeår 1740. Matklokka flyttet fra Ramsmoen 1993. Buret er muligens satt opp av skoginspektør N.H. Ramm opprinnelig som kornmasgasin.
 • 6 Klæbu, klæloft. Øverby, Tylldalen, 1690. I følge tradisjon, merker etter etter kulehull fra trefninger med svenskene i 1718, da svenskfinske karolinere trakk seg gjennom Tylldalen (Foto/Photo)
  7/29
  6 Klæbu, klæloft. Øverby, Tylldalen, 1690. I følge tradisjon, merker etter etter kulehull fra trefninger med svenskene i 1718, da svenskfinske karolinere trakk seg gjennom Tylldalen
 • 7 Stall fra Løkken på Kvikneskogen., opprinnelig fra Stubsjøen fra 1750-åra. 1739 innkåret - overbygget er yngre. Stall var sammen med loft og stabbur det huset som tidlig fikk to etasjer, med løe. Hesten skulle ha det beste høyet. (Foto/Photo)
  8/29
  7 Stall fra Løkken på Kvikneskogen., opprinnelig fra Stubsjøen fra 1750-åra. 1739 innkåret - overbygget er yngre. Stall var sammen med loft og stabbur det huset som tidlig fikk to etasjer, med løe. Hesten skulle ha det beste høyet.
 • 8 Kornlåve fra Godtland, Tynset fra 1709 (Foto/Photo)
  9/29
  8 Kornlåve fra Godtland, Tynset fra 1709
 • 9 Fjøs fra Stten, datert 1760, grua (peisen) er ikke rekonstruert, hull i veggen var inntak av vann. På taket er det villskifer som ikke er særlig vanlig i Østerdalen. (Foto/Photo)
  10/29
  9 Fjøs fra Stten, datert 1760, grua (peisen) er ikke rekonstruert, hull i veggen var inntak av vann. På taket er det villskifer som ikke er særlig vanlig i Østerdalen.
 • 10 Do, fra Strømsåsen, bureisningsbruk fra 1930-åra. (Foto/Photo)
  11/29
  10 Do, fra Strømsåsen, bureisningsbruk fra 1930-åra.
 • None. Foto/Photo.
  12/29
  Utedo fra Strømsåsen Bildet er hentet fra DigitaltMuseum. For info om lisens, eier, fotograf etc. se digitaltmuseum.no/021058702982
 • 11 Maskinhus- Nybygd med materialer fra stallen på Ramsmoen. Rommer et treskeverk, modlle Edv. Bjørnerud fra treskelaget i Brydalen. (Foto/Photo)
  13/29
  11 Maskinhus- Nybygd med materialer fra stallen på Ramsmoen. Rommer et treskeverk, modlle Edv. Bjørnerud fra treskelaget i Brydalen.
 • 12 Skåle og eldhus. Rommer kobberslagerverkstedet etter E. Engesrønning (1909-1990), som var kobber- og blikkenslager på Tynset. (Foto/Photo)
  14/29
  12 Skåle og eldhus. Rommer kobberslagerverkstedet etter E. Engesrønning (1909-1990), som var kobber- og blikkenslager på Tynset.
 • 13 Materiallager, bygd med gamle materialer fra Stallen på Ramsmoen. (Foto/Photo)
  15/29
  13 Materiallager, bygd med gamle materialer fra Stallen på Ramsmoen.
 • 14 Restaurant. Bygd i 1937, oppgradert 2021. Det var behov for et serverings- og møtelokale og bygget ble tømret på dugnad. Parken var et vandringsmål, særlig fra stasjonssida. Driften ble leid ut. (Foto/Photo)
  16/29
  14 Restaurant. Bygd i 1937, oppgradert 2021. Det var behov for et serverings- og møtelokale og bygget ble tømret på dugnad. Parken var et vandringsmål, særlig fra stasjonssida. Driften ble leid ut.
 • 15 Bastue. Kornbastue fra Godtland på Tynset, fra ca. 1750. (Foto/Photo)
  17/29
  15 Bastue. Kornbastue fra Godtland på Tynset, fra ca. 1750.
 • 16 Smie, fra Storstu Åen, ca. 1750. Sto nede ved Glåma, mye bruket under kjøringa på isen. (Foto/Photo)
  18/29
  16 Smie, fra Storstu Åen, ca. 1750. Sto nede ved Glåma, mye bruket under kjøringa på isen.
 • 17 Kvernhus, fra Ålborg på Fåset (Foto/Photo)
  19/29
  17 Kvernhus, fra Ålborg på Fåset
 • 18 Kvernhus, fra Bangen, Storeng, Støen og Godtland. Bare overdelen er bevart. (Foto/Photo)
  20/29
  18 Kvernhus, fra Bangen, Storeng, Støen og Godtland. Bare overdelen er bevart.
 • 19 Brannsprøytehus, opprinnelig fra Neby, I 1862 innkjøpes kommunens første brannsprøyte. Dette ble plassert i nærheten av kirka. Seinere ble flere slike brannsprøyter innkjøpt. (Foto/Photo)
  21/29
  19 Brannsprøytehus, opprinnelig fra Neby, I 1862 innkjøpes kommunens første brannsprøyte. Dette ble plassert i nærheten av kirka. Seinere ble flere slike brannsprøyter innkjøpt.
 • 20 Musikkpaviljong.Parken skulle være en folkepark, et samlingssted for bygdafolket. Derfor måtte det finnes en arena for musikk og opptreden. Ble bygd etter tegninger av Embret Godtland. (Foto/Photo)
  22/29
  20 Musikkpaviljong.Parken skulle være en folkepark, et samlingssted for bygdafolket. Derfor måtte det finnes en arena for musikk og opptreden. Ble bygd etter tegninger av Embret Godtland.
 • 21 Aumahuset, fra Auma. Representerer den moderne tida. Kjernen er av tømmer og brukt på nytt da bolighuset skulle bygges. Datert 1900-1910. Huset har opprinnelig vært lengre, for det gjaldt å ha mange bein å stå på. Her var butikk og i tilnytning til den, var det brusfabrikk. Denne hadde navnet Geysir Auma. På loftet bodde det både en skomaker og en skredder. (Foto/Photo)
  23/29
  21 Aumahuset, fra Auma. Representerer den moderne tida. Kjernen er av tømmer og brukt på nytt da bolighuset skulle bygges. Datert 1900-1910. Huset har opprinnelig vært lengre, for det gjaldt å ha mange bein å stå på. Her var butikk og i tilnytning til den, var det brusfabrikk. Denne hadde navnet Geysir Auma. På loftet bodde det både en skomaker og en skredder.
 • 22 Klengstua - Okkupasjonsstua. Klengstua betyr; "et bygg der de varmet opp kongler for å få frø". Oppført i 1920 av gammelt hustømmer fra Fåset. Brukes nå som utstillingslokale knyttet til siste krig. (Foto/Photo)
  24/29
  22 Klengstua - Okkupasjonsstua. Klengstua betyr; "et bygg der de varmet opp kongler for å få frø". Oppført i 1920 av gammelt hustømmer fra Fåset. Brukes nå som utstillingslokale knyttet til siste krig.
 • 23 Var opprinnelig tenkt å huse bilder og gjenstander knyttet til pelsdyrnæringa, som har betydd mye for inntekten på små garder i Nord-Østerdalen. I dag er det snekkerverksted. (Foto/Photo)
  25/29
  23 Var opprinnelig tenkt å huse bilder og gjenstander knyttet til pelsdyrnæringa, som har betydd mye for inntekten på små garder i Nord-Østerdalen. I dag er det snekkerverksted.
 • 24 Fedraheimsstua. Opprinnelig fra 1700-tallet, ombygd flere ganger. Brukt som redaksjonslokale for bladet Fedraheimen, stiftet av Arne garborg i 1877. (Foto/Photo)
  26/29
  24 Fedraheimsstua. Opprinnelig fra 1700-tallet, ombygd flere ganger. Brukt som redaksjonslokale for bladet Fedraheimen, stiftet av Arne garborg i 1877.
 • 25 Geitfjøs fra Garvikåsen, Alvdal. Brukt som stall og overnatting under malmstransport fra Rødalen. (Foto/Photo)
  27/29
  25 Geitfjøs fra Garvikåsen, Alvdal. Brukt som stall og overnatting under malmstransport fra Rødalen.
 • 26 Løe, fra Telneset, 1750 (Foto/Photo)
  28/29
  26 Løe, fra Telneset, 1750
 • 27 Seterstua kommer fra Aumlia og tilhørte gården Buhaugen. Stua er datert 1707 og har seterstue, skjæle, bu og løe under samme tak. I bua ble maten lagret. Den skulle vare hele vinteren og måtte beskyttes godt, derfor er det skåret inn et kors over døra. (Foto/Photo)
  29/29
  27 Seterstua kommer fra Aumlia og tilhørte gården Buhaugen. Stua er datert 1707 og har seterstue, skjæle, bu og løe under samme tak. I bua ble maten lagret. Den skulle vare hele vinteren og måtte beskyttes godt, derfor er det skåret inn et kors over døra.