Hopp til hovedinnhold

Setra

Seterbruket var i tidligere tider en viktig del av gardsdrifta. Storfeholdet var ekstensivt, og det gjaldt å utnytte utmarksresursene best mulig til fôr til dyra. Mjølkeproduksjonen foregikk om sommeren mens kyrne beitet i utmarkene. Om vinteren var fôringa knapp, og kunne utarte seg til sultefôring. Det var om å gjøre å holde mange kyr gjennom vinteren slik at de kunne produsere mjølk på sommerbeite. Folket flyttet til seters med buskapen så snart det var beite. Ofte hadde de to eller tre setrer, vårseter, sommerseter og høstseter. På setra ble mjølka brukt til kinning av smør og ysting av ost som var en viktig del av kostholdet gjennom vintersesongen.

 • Seterstue Museumsparken Tynset
  1/1
  Seterstue Erland Johaug/Anno Digital

Seterhuset som står i Museumsparken kommer fra Aumlia, og tilhørte gården Buhaugen. Det ble bygd i 1707 med seterstue, skjæle (gang), matbu og løe under samme tak. Bua var lagerplass for smør og ost. Det var viktige matvarer som måtte beskyttes godt, derfor er det skåret inn et kors over døra.

 • Grue setra
  1/4
  Grue Erland Johaug/Anno Digital
 • Interiør setterstue
  2/4
  Interiør Erland Johaug/Anno Digital
 • Interiør, senger setra
  3/4
  Interiør, senger Erland Johaug/Anno Digital
 • Interiør, separator seterstue
  4/4
  Interiør, separator Erland Johaug
Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2