Hopp til hovedinnhold

Sara Oust venneforening

  • Tegning som viser Vingelsgarder
    1/1

Formål.

Sara Oust venneforening har som formål å utvikle interesse for og kunnskap om haugianerkvinnen Sara Oust. Vi ønsker å sette de verdiene og holdningene som hun og haugianerbevegelsen i Nord-Østerdal stod for inn i vår tid.

I vår tid kan Sara Oust (1778 – 1822) beskrives som en foregangskvinne når det gjelder både samfunnsmessige- og kvinnepolitiske forhold. Hun var fra Vingelen og var haugianernes leder i Nord-Østerdal. Sara omtales som kanskje den mest kjente og avholdte av pionerpredikantene i Norge. Hun fremstår som en modig kvinne med pågangsmot og integritet.

Saras verdier, egenskaper og holdninger representerer et ideal som på mange måter står i kontrast til vår tids fokus på individualisme og materielle verdier. Gode forbilder er viktig for identitet, interesse og motivasjon. Det har også betydning for engasjement når det gjelder utvikling av lokalsamfunnet, særlig med tanke på barn og ungdom.

Hvem er vi, og hva arbeider vi med?

Vi er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i november 2019.

Venneforeningen formidler og aktualiserer kunnskap om Sara Oust og haugianerbevegelsen i Nord-Østerdal. Vi vil gjerne bidra og samarbeide med andre.

Eksempler på våre aktiviteter er:

• Temamøter, artikler og foredrag
• Fast utstilling i Vingelen kirke- og skolemuseum i samarbeid med
   Anno museum
• Samarbeid med Vingelen skole og barnehage hvor historie og
   nåtid knyttes sammen


Følg oss på Facebook og Instagram

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2