Styret

Ragnhild Aashaug, leder
Inger Karin Røe Ødegård
Leif Vingelen, representant for Vingelen skole og barnehage
Rolf Norsen
Ingrid Petronille Røe