Østerdalskongen

Folkelivsskildring av Jacob Breda Bull

Noe av det første Knut Strand tok sig fore da sommeren kom, var å flytte Nerigardshusene fra flaten der nede på den ensomme mo nordved elven og op i lien der de andre gårdene lå.

Flyttingen foretok han mans Siri, konen, lå på seteren. «Huff – je vil itte sjå på dette,» hadde hun sagt. Om høsten, da hun kom hjem, møtte Knut henne ved veiskillet. Hestene vilde noedover; men Knut tok bislet. «Det er en annen vei nå,» sa han. Så drog han rake veien sydover øverst i lien. Siri sa ikke stort, prøvde å smile, men måtte vende hodet bort. Så med ett snudde hun sig og så tilbake. «Undre mei på buskapen,» sa hun.Teksten er hentet fra Jacob Breda Bulls folkelivsskildring Østerdalskongen. Omslaget til boka er tegnet av Gerhard Gjerding. Modellen til romanens Knut Strand er Jacob Haarseth som kom til Nestu Undset.

Eksterne lenker:

  • Parti fra Unset. 
Nystu - Unset, Østerdalsstua (nå flyttet til Tomtkalhaugen), og hovedbygningen. 
Gården bak er Nestu - Unset, Østerdalskongens residens fra Bulls fortellinger.
    Parti fra Unset. Nystu - Unset, Østerdalsstua (nå flyttet til Tomtkalhaugen), og hovedbygningen. Gården bak er Nestu - Unset, Østerdalskongens residens fra Bulls fortellinger. Musea i Nord-Østerdal, Stift Nordøsterdalsmuseet

Parti fra Unset. Nystu - Unset, Østerdalsstua (nå flyttet til Tomtkalhaugen), og hovedbygningen. Gården bak er Nestu - Unset, Østerdalskongens residens fra Bulls fortellinger.

Flere kulturpunkter fra Jacob Breda Bulls rike finner du her:

Eksterne lenker:

Eksterne lenker:

Kulturpunkter på kart