Tylldalen Bygdetun

Velkommen til Tylldalen bygdetun - et levende bygdetun med lange røtter.

Tylldalen bygdetun er bygget opp rundt den gamle prestegarden i bygda. Prestegardsstua er, sammen med bua, de eneste opprinnelige bygningene i tunet. Selve bygdetunet har sin bakgrunn i et privat initiativ fra slutten av 1950-tallet for å ta vare på Tylldalens eldre byggeskikk og ble overført til Stiftelsen Tylldalen Bygdetun i 1974.

Sankt Olav

Tylldalen var antagelig et av de tidligste kirkestedene i Nord-Østerdalen, med kirke fra 1100-tallet. Kirka var viet Norges skytshelgen, Sankt Olav. Blant inventaret i denne kirka var en statue av helgenen. Statuen blir regnet som et praktstykke i nordisk middelalderkunst og står utstilt i Nationalmuseet i København. Fra midten av 1970-tallet ble Tylldalen bygdetun rammen for det årlige Olsokspelet i bygda. Som på Stiklestad, er Sankt Olav sentral, men Olsokspelet omhandler pilgrimsvandringene til Nidaros som
oppstod etter Olav den Helliges kanonisering. Tylldalen var et stopp langs det som i dag kalles Østerdalsleden til Nidaros.

Kulturpunkter på kart