Ramsmoen

Museumssenteret for Musea i Nord-Østerdalen

Musea i Nord-Østerdalen, Museumssenteret Ramsmoen ble stifta 1992 og er en del av  Anno Museum. Anno Musea i Nord-Østerdalen er et regionalt museum med et særlig  ansvar for samtid og nær fortid. Vi samarbeider med de øvrige lokalmuseene og har et hovedansvar for samlingsforvaltning, dokumentasjon, forskning og formidling i regionen. På Ramsmoen er det arkiv, bibliotek, magasiner, utstillingslokaler og administrasjon. Siden 2017 har også Anno Digital holdt til her – en viktig del av Anno Museums digitale samlingsforvaltning.


Eksterne lenker:

Kulturpunkter på kart