Oddentunet

Langs gamle handelsveier ligger dette fantastiske tunet - inspirert av trøndersk byarkitektur.

Oddentunet er et særegent gardsanlegg med sjelden innvendig dekorasjonsmaling og snekkerkunst. Hovedbygningen er fra tidlig 1800-tall og er påvirket av trøndersk byarkitektur. Det utvendig panelet, den karakteristiske dørportalen og  vindusinnrammingene gir assosiasjoner til Stiftsgården i Trondheim.

Stallen var opprinnelig mye lenger, og her var ikke bare stallplass til gardens egne hester. Garden hadde også ferdastaller med plass til kjørende fra utover dalene.

  • Sønvisstua Oddentunet Os
    Sønvisstua Oddentunet Os Musea i Nord-Østerdal, Stift Nordøsterdalsmuseet

Sønvisstua Oddentunet Os

  • Interiør fra Synvis-stuen, Narjord
    Interiør fra Synvis-stuen, Narjord Musea i Nord-Østerdal, Stift Nordøsterdalsmuseet

Interiør fra Synvis-stuen, Narjord

Kulturpunkter på kart