Husantunet

To-tun i sitt opprinnelige miljø

Husantunet er et veldig klart eksempel på et såkalt to-tun, en tuntype som dominerte i Nord-Østerdalen fram til ca. 1850.

Bebyggelsen på Nordre Husan er bevart på sin opprinnelige plass, i sitt opprinnelige miljø. Tunet på atten hus er samlet i et inntun og et uttun. Det inneholder to bolighus; en vinterstue og en sommerstue. Man flyttet over i sommerhuset på våren, og tilbake igjen etter ­potet­onna. Denne skikken fantes over hele landet, men holdt seg lengst i fjellbygdene. 

Tunet ligger flott til på en avsats over Glomma og med god ­utsikt over bygda, og er i dag et unikt samlingspunkt i Alvdal, med ulike ­arrangement sommerstid.

Eksterne lenker:

Kulturpunkter på kart