Sjersjanttrøa

Folkelivsskildring av Jacob Breda Bull

Straks søndenfor Finbækken stod der paa den lille Trø under Gaarden nordre Haarset en nytømret Stue og duftet av ferskt Furutømmer i Vaarmorgensvalheten. En liten forsiktig Piperøk blaaned opp i den kjølige Luft og fortalte, at folket alt var oppe; Solen var netop runden med Morgengyldningen over lierne i Vest og rosenfarvet Skjær over Østaliens maasaablandede Furuflaaer indover mot Høifjeldsvidden; Aarhanebulderet, som for en Stund siden hadde brændt og boblet som en ellevildt betagen Livshenrykkelse, blandet med det grosvangre Dunder av vaarløste Fjeldelver og Bækker, var begynt at stilne av indover Kjølmyrene. Luften var vaarmorgenstille, lykkelig fyldt av Forventning om Solveir og Drøm om vordende Grøde.

Paa den lille Trø syd for Stuen, nu Sjersjanttrøen kaldet, brøt en ung Bonde Jord. Han vilde saa der, hvor Trøen før grodde urøktet og
bare gav, hvad vilde Naturen evned. Det var Sjersjant Ole Haagensen Haarset, som hadde veget sin Odelsret til Gaarden og sat sig ned som Inderst for sin Kjærlighets Skyld til hende Gunhild, den fraskilte Præstefrue, hvis Fagerhet hadde taget hans Sind og al hans Elskov.

  • Teksten er hentet fra Jacob Breda Bulls folkelivsskildring Hr Samuels rige.Kjærlighetfortellingen om  Ole Haagensen og Gunhild Brinckmann, skildret i bøkene Hr Samuelog Hr Samuels rige.Ole Haagenssen fravek odelen til Søndre Haarset for å få sin Gunhild. Sammen bygde de Sjersjanttrøa. Omslaget til boka er tegnet av Gerhard Gjerding.

Eksterne lenker:

Eksterne lenker:

Flere kulturpunkter fra Jacob Breda Bulls rike finner du her:

Eksterne lenker:

Eksterne lenker:

Kulturpunkter på kart