Vår lokale krigshistorie

80 år sia krigsvåren 1940 og 75 år sia fredsvåren 1945

Musea i Nord-Østerdalen kommer til å legge ut små artikler om andre verdenskrig utover april og mai. Dette er artikler om hendelser i vår region krigsvåren 1940, og som slik er en del av vår lokale krigshistorie. Artiklene legges ut på de aktuelle datoene 80 år etter. Artikkelserien rundes naturlig av med å gå inn på fredsdagen 8. mai, som er et 75-års minne i år.

Dette er sjølsagt bare korte artikler med de viktigste trekkene av hva som hendte. De som ønsker å vite mer, og ikke minst få mer detaljert oversikt over denne historia, må vi henvise til den ganske rikholdige litteraturen om temaet, som er brukt som kilder.

Sjå vår lokale krigshistoriske bibliografi.

Vi anbefaler også nettutstillingen Kongens nei. (Anno Glomdalsmuseet)