11. april 1940: Mobilisering. Bombing av Elverum

Den tredje dagen av krigen vart også en dramatisk dag. Nå starta mobiliseringa, og mange nordøsterdøler møtte opp på Elverum, der de kom midt oppi ei omfattende bombing av både tettstedet og Terningmoen. Bombinga kosta mange livet, også nordøsterdøler.

De første dagene etter det tyske angrepet på Norge 9. april var kaotiske dager. 11. april kom endelig mobiliseringa i gang. Dermed fikk nordøsterdølene mer føling med krigen, da mange måtte dra i vei til noe de ikke visste helt hvordan kom til å bli. Og i Elverum og Nybergsund vart denne tredje krigsdagen ekstra dramatisk.

Mobilisering

11. april var dagen da mobiliseringa kom i gang. Det var i denne sammenhengen satt opp ekstratog nedover Østerdalen til Elverum. Lokalhistorikeren og bygdebokforfatteren Bjarne Grandum skrev om liv og røre på stasjonene, og om gråt og hjerteskjærende scener når folk skulle ta avskjed med sine kjære. Hva var det de gikk til? Ville de som reiste komme tilbake?

Det var mange tyske fly på vingene denne dagen. Grandum skrev at ei lita stund etter at toget hadde gått fra Tynset stasjon, kom et tysk fly i låg høgde langs jernbanelinja og fulgte etter toget. Folk som så dette, vart sjølsagt fryktelig redde for at toget ville bli angrepet. Flyet tok att toget i Alvdal og skremte folk der også. Men flyet passerte videre sørover uten at noe skjedde.

Frammøtested for de mobiliserte fra Nord-Østerdalen var militærleiren Terningmoen på Elverum. Oppsetting av avdelingene foregikk flere steder, men dette vart stadig forstyrra av hyppig tysk flyaktivitet. Det hele var for veldig mange ikke ferdig før bombeangrepene begynte og det vart det rene kaos for de mange frammøtte mobiliserte. Først dagen etter var de aller fleste samla igjen, og oppsettinga av avdelingene kunne fullføres.

Elverum bombes

Det er skrevet at Hitler vart rasende fordi det ikke gikk som planlagt i Norge. Etter senkinga av stoltheten Blücher i Oslofjorden, trefninga ved Midtskogen som førte til at den tyske avdelinga returnerte, og ikke minst Kongens nei til de tyske kravene, kom bombeangrepene mot Elverum og Nybergsund nærmest som en fryktelig hevn.

Det starta med et mindre raid mot Elverum på formiddagen 11. april. Så kom det to store bølger med flere bombefly utover ettermiddagen. Elverum vart veldig hardt ramma av de tyske bombeangrepene. Tettstedet Leiret vart lagt i ruiner – de fleste husene vart helt ødelagte av bombene og brannene. De voldsomme bombeangrepene kosta 34 mennesker livet, inklusive de som døde på sjukehus etterpå av skadene. De omkomne var ei blanding av lokal sivilbefolkning og mange mobiliserte soldater.

 • Elverum i ruiner etter bombinga 11. april 1940. Foto: Olav Tjønneland / Anno Domkirkeodden. (Foto/Photo)
  1/1
  Elverum i ruiner etter bombinga 11. april 1940. Foto: Olav Tjønneland / Anno Domkirkeodden.

Også Nybergsund bombes

På ettermiddagen vart også Nybergsund bomba. Der var det utrolig nok ingen omkomne, men mange hus vart ødelagt eller skadd. Kongen, kronprinsen og regjeringa oppholdt seg der da, og måtte forlate middagen på pensjonatet i hui og hast og springe til skogs. Det vart for dem alle en skremmende opplevelse, og en bekreftelse av at «…tyskerne forsøkte å tilintetgjøre kongen og regjeringen, …», som justisminister Wold skrev.

 • Kongen flykter unna tysk flyangrep i Nybergsund på ettermiddagen 11. april 1940. Foto: Johan Wilhelm Clüver / De kongelige samlinger (www.kongehuset.no). (Foto/Photo)
  1/1
  Kongen flykter unna tysk flyangrep i Nybergsund på ettermiddagen 11. april 1940. Foto: Johan Wilhelm Clüver / De kongelige samlinger (www.kongehuset.no).

Nordøsterdøler drept under bombinga

Også tre nordøsterdøler mista livet under bombinga av Elverum. De var alle soldater under mobilisering, og oppholdt på forskjellige steder da angrepene kom. Det tre var:

            Tynsetingen John Eggen, skredderlærling i Oslo, født i 1916.

            Kviknedølen Jostein Ansgar Ween, gardsarbeider, født i 1916.

            Gregor Aamoth fra Skjåk, handelsbetjent på Tynset, født i 1895.

 • Jostein Ansgar Ween var frammøtt til mobilisering og omkom under bombinga av Elverum 11. april 1940. Den 24 år gamle gardsarbeideren fra Kvikne var en av tre med tilknytning til Nord-Østerdalen og over 30 andre som mista livet denne dramatiske ettermiddagen i Elverum. Foto fra: www.nrk.no/innlandet/xl/da-tyskerne-bombet-elverum. (Foto/Photo)
  1/1
  Jostein Ansgar Ween var frammøtt til mobilisering og omkom under bombinga av Elverum 11. april 1940. Den 24 år gamle gardsarbeideren fra Kvikne var en av tre med tilknytning til Nord-Østerdalen og over 30 andre som mista livet denne dramatiske ettermiddagen i Elverum. Foto fra: www.nrk.no/innlandet/xl/da-tyskerne-bombet-elverum.