Litteratur - lokal krigshistorisk bibliografi

Temaet krigshistorie er det skrevet veldig mye om. Her følger ei oversikt over en del bøker, hefter og artikler med lokal relevans for Nord-Østerdalen, samt noen få sentrale oversiktsbøker osv. med mer nasjonalt perspektiv.

 • Alander, Arild: Tvangsevakuerte fra Finnmark og Nord-Troms til Nord-Østerdalen 1944-45. I: Årbok for Nord-Østerdalen 2019
 • Arneberg, Sven T. og Kristian Hosar: Vi dro mot nord. Felttoget i Norge i april 1940. Skildret av tyske soldater og offiserer. 1989
 • Avlesen, Annar og Harald: Minner fra krigsårene ved Bellingmo. I: Årbok for Nord-Østerdalen 2004
 • Bahr, Willy: Klipp som ikke må glemmes. En samling avisutklipp fra den gang norsk presse var okkupert av nazistene 9. april 1940 – 7. mai 1945. 1945
 • Bergebakken, Per Arnfinn: Krig og fred – litt historikk. 2014
 • Broen, Thor P. og Jo Øvergaard: Vidjedalsbotnmysteriet. I: Årbok for Nord-Østerdalen 2011
 • Det frie Norge. 1945
 • Grandum, Bjarne: Fra felttog til frigjøring i Nord-Østerdalen. Et tilbakeblikk på den militære motstand i 1940 – 1945. 1992
 • Grandum, Bjarne: Krigen i Nord-Østerdalen 1940. I: Årbok for Nord-Østerdalen 1994/95
 • Grandum, Bjarne: Mot fred og frihet 1945. I: Årbok for Nord-Østerdalen 1994/95
 • Grimnes, Ole Kristian: Norge under andre verdenskrig. 1939 – 1945. 2018
 • Grimsbu, Gisle: Krig og okkupasjon i Folldal. Innsamlede beretninger. 2001
 • Hauge, Andreas (ill.): 1940. Fra kampene i Norge. 1960
 • Hanssen, E. Ancher (red.); Så vi vant vår rett. Frihetskampen 1940 – 45. En bildehistorikk. 1947
 • Hanssen, Hans S.: Stor-Elvdal. 9. april 1940 – 8. mai 1945. Krig og okkupasjon. U.å.
 • Jensen, Jørgen: Krigen i Norge 1940. Operasjonene i Sør-Trøndelag og nordre del av Hedmark fylke. 1956
 • Johnsen, Lars West og Jens Marius Sæther: Kongens flukt. De dramatiske dagene 9. april – 7. juni 1940. 2016
 • Krigen i Norge 1940. Operasjonene i Glåmadalføret, Trysil og Rendalen. 1953
 • Lunde, Jon Vegard: Motstand og ikke-motstand. Hjemmefronten på Hedmarken og i Østerdalen. Bind 1: 1940 - 42. 1998
 • Lunde, Jon Vegard: «Det har lett for å gå godt». Hjemmefronten på Hedmarken og i Østerdalen. Bind 2: 1943 - juli 1944. 2000
 • Lunde, Jon Vegard: Blod og tårer – men mest svette. Hjemmefronten på Hedmarken og i Østerdalen. Bind 3: Juli 1944 - 1945. 2005
 • Midtdal, John: Tufsingdalen i krigens dager 1940 – 1945. 1995
 • Myre, Tore (red.): Unge osinger i krigsår. Okkupasjonstida i Os, 1940 – 1945. 2000
 • Myre, Tore: Viktige hendelser i Nord-Østerdalen og Røros krigsvåren 1940. 2020
 • Reinertsen, Harald: Den lange vegen mellom to vårer. Daglig liv og sivile og militære motstandsbevegelser i Alvdalsområdet 1940 – 1945. 1988
 • Rendalsnytt. Minner fra krigsåra 1940-45. Mai 1995
 • Rugsveen, Tormod: Norge takker deg? En krigsseilers beretning. 1985
 • Slik med huse det. Minner fra åra 1940 – 1945 i Alvdal. 1996
 • Stokke, Paul H.: Garlia. Krigsvåren 1940. Erindringer og opplevelser. 1995
 • Stuedal, Viggo: Militær motstand i Folldalsområdet 1940 – 45. 1985
 • Sveen, Minda: Minner fra krigsvåren 1940. I: Folldalsjul 1990
 • Svendsen, Berit: Årene 1940 – 1945 på kjente trakter. Særoppgave 1974-75
 • Sæther, Vegard: I grenseland. Den flygende kisten og andre historier om krigen i Østerdalen. 2004
 • Sæther, Vegard: Krigsseilere. En fortelling om glemte helter. 2013
 • Trøan, Jon: Noen krigsminner 1940 – 1945. 1984
 • Ulateig, Egil: Freden. 8. mai 1945. 2015
 • Østgård, Arne: Fjellregionens krigs- og okkupasjonshistorie 1940-45. I: Årbok for Nord-Østerdalen 2001
 • Øvergaard, Jo: To små historier fra krigens dager. I: Årbok for Nord-Østerdalen 2019

De aller fleste bøkene fins i regionmuseets bibliotek, men er der ikke til utlån. Noen av bøkene fins i folkebibliotekene, som kan skaffe dem de ikke har. Ellers er det aller meste av bøker utgitt fram til år 2000 digitalt tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsted. Artiklene i Årbok for Nord-Østerdalen er også tilgjengelig digitalt.

I tillegg til ovenstående liste fins noe i enkelte av bygdebøkene, samt artikler i lokale bygdablad, julehefter o.l. som ikke er registrert her. Gi oss gjerne beskjed om slike artikler, så kan vi føye dem til i denne lokale krigshistoriske bibliografien!