Hopp til hovedinnhold
 • 1/1

Tynset bygdemuseum har mange bygninger fra Nord-Østerdalen i en koselig og stemningsfull park nær Tynset sentrum.

Bygdemuseet gir en omfangsrik innsikt i den tradisjonelle byggeskikken i Nord-Østerdalen, frem til 1930-åra. I Tynset-tunet finner vi blant annet ei østerdalsstue, kaffekvernbygning og barfrøloft. Klæbua fra Tylldalen er det eldste huset, fra omkring 1690.

Museumsparken er bygd opp som en folkepark; et samlingssted for bygdefolket. Gjennom sommeren har bygdemuseet flere arrangementer og det gis omvisning i parken. Både skoler, barnehager, familier og turister har glede av å besøke og slappe av i museets stemningsfulle omgivelser.

Blant husa kan nevnes:
Lonåssstua, østerdalsstue fra 1760
Bu med kulehull fra general Armfeldts felttog 1718.
Stabbur fra Ramsmoen 1740
Fedraheimstua der Arne Garborg, Ivar Mortensson Egnund og Rasmus Steinsvik holdt til 1887-1890
Nord-Østerdalsseter fra 1707
Okkupasjonsstua
Tynsetgard

Ivar Mortensson Egnund

Velkommen til redaksjonslokalet for den anarkistsiske avisa Fedraheimen.

Hvem er denne mystiske mannen som skriver "Mannevond" på inngangsdøra? Bli kjent med Ivar Matlaus i audioguiden under! • I. M. Egnund slår ut med armene.
  I. M. Egnund slår ut med armene. Musea i Nord-Østerdal, Stift Nordøsterdalsmuseet


"Raatt og rotet skal med Rotom rivast!
Ned med Kongemagt, Prestemagt og Svenskar og Stor­mannskap, Pengevelde og  Bondegjøling! Upp med Husmenner og Arbeidarar og Smaa­folk og alt som lid Urett og Mein i den gamle Samfundsbygning! Fri Tenkjing, fri  Ordning, fri Skuring i alle slag! Og ingen Manna­mun!»

I Fedraheimsstua bodde Ivar Mortensson Egnund (1857-1932) mens han var redaktør i avisa. Ivar Matlaus som han også ble kalt var en av våre mest allsidige kulturpersonligheter noen sinne. Han var folkeminnesamler, målmann, journalist, redaktør, anarkist, filolog,
politiker, teolog, forfatter, foredragsholder, oversetter, antroposof, forsker og filosof.

Han levde et liv i opposisjon til det etablerte. Under militærtjenesten ble han dømt til 25 dager på vann og brød etter at han protesterte mot dårlige kår. I 1883 diktet Ivar  kampsangen «Fram østerdøler», og skremte vannet av høyrefolk som trodde at revolusjonen sto for døren i Østerdalen.

Ivar reiste rundt i hele Sør Norge fra 1890 til 1893 og holdt 200 foredrag for titalls tusen tilhørere. Skinnhellige kristne så rødt og folk rømte okalet. De tålte ikke at Ivar betraktet Jesus som revolusjonær. Ivar lo.

Varden proklamerte: I den gode, gamle tid ville han blitt stekt, og hans aske strødd i bekken.

Kongsberg Adresse konstaterte: Han er en farlig mann.

Fedraheimstua

 • Fedraheimstua
  Fedraheimstua Redaksjonslokale for Fedraheimen, den tid avisen kom ut på Tynset, 1888-90. Huset hette opprinnelig Furulund og sto like ved nåværende Nord-Østerdal Vgs. Huset ble seinere brukt som bolighus. Fedraheimstua ble flyttet til Museumsparken i 1937. Arbeidet ble gjort på dugnad og huset var i dårlig forfatning. Hvordan stua såg ut opprinnelig, veit vi ikke. Det er dårlig med bakgrunnsmateriale, bortsett fra et bilde fra 1937. Av det ser vi at det kanskje er to enroms tømmerstuer som er satt inntil hverandre, de har ulik høgde. Hus med to rom og dør rett ut fra begge. Ikke noe tradisjonell østerdalsstue. Fra Hulda Garborg ("Tvo Fedraheims-minne", Den 17de mai, 1916) har vi en beskrivelse av lokalet: "Paa Tynset tok fantefylgjet [Arne og Hulda G.] inn hjaa den faarlege «Savalguten» [Ivar M. E.] som budde paa ein Gard ikkje langt fraa jarnvegstationen. Han han hadde ei einaste stove, men den var stor og god med mange glas og lite til husbunad. Ei smal seng, eit overlag stort bord og nokre stolar og bokhyllur. Utan paa døri hadde han med lange bokstavar av kvist skrive: Mannvond. Han var anarkist no maa vita, og morsk kar." I Museumsparken huset bygget i mange år Tynset Bygdemuseums boksamling. Huset har vært brukt til formidling av historier om Fedraheimen og kretsen rundt. Nå huser den en utstilling om Ivar Mortensson Egnund som ble oppdatert i 2019. Tynset museums og historielag / Johaug, Erland
 • Fedraheimstua
  Fedraheimstua Redaksjonslokale for Fedraheimen, den tid avisen kom ut på Tynset, 1888-90. Huset hette opprinnelig Furulund og sto like ved nåværende Nord-Østerdal Vgs. Huset ble seinere brukt som bolighus. Fedraheimstua ble flyttet til Museumsparken i 1937. Arbeidet ble gjort på dugnad og huset var i dårlig forfatning. Hvordan stua såg ut opprinnelig, veit vi ikke. Det er dårlig med bakgrunnsmateriale, bortsett fra et bilde fra 1937. Av det ser vi at det kanskje er to enroms tømmerstuer som er satt inntil hverandre, de har ulik høgde. Hus med to rom og dør rett ut fra begge. Ikke noe tradisjonell østerdalsstue. Fra Hulda Garborg ("Tvo Fedraheims-minne", Den 17de mai, 1916) har vi en beskrivelse av lokalet: "Paa Tynset tok fantefylgjet [Arne og Hulda G.] inn hjaa den faarlege «Savalguten» [Ivar M. E.] som budde paa ein Gard ikkje langt fraa jarnvegstationen. Han han hadde ei einaste stove, men den var stor og god med mange glas og lite til husbunad. Ei smal seng, eit overlag stort bord og nokre stolar og bokhyllur. Utan paa døri hadde han med lange bokstavar av kvist skrive: Mannvond. Han var anarkist no maa vita, og morsk kar." I Museumsparken huset bygget i mange år Tynset Bygdemuseums boksamling. Huset har vært brukt til formidling av historier om Fedraheimen og kretsen rundt. Nå huser den en utstilling om Ivar Mortensson Egnund som ble oppdatert i 2019. Tynset museums og historielag / Johaug, Erland
 • Fedraheimstua
  Fedraheimstua Redaksjonslokale for Fedraheimen, den tid avisen kom ut på Tynset, 1888-90. Huset hette opprinnelig Furulund og sto like ved nåværende Nord-Østerdal Vgs. Huset ble seinere brukt som bolighus. Fedraheimstua ble flyttet til Museumsparken i 1937. Arbeidet ble gjort på dugnad og huset var i dårlig forfatning. Hvordan stua såg ut opprinnelig, veit vi ikke. Det er dårlig med bakgrunnsmateriale, bortsett fra et bilde fra 1937. Av det ser vi at det kanskje er to enroms tømmerstuer som er satt inntil hverandre, de har ulik høgde. Hus med to rom og dør rett ut fra begge. Ikke noe tradisjonell østerdalsstue. Fra Hulda Garborg ("Tvo Fedraheims-minne", Den 17de mai, 1916) har vi en beskrivelse av lokalet: "Paa Tynset tok fantefylgjet [Arne og Hulda G.] inn hjaa den faarlege «Savalguten» [Ivar M. E.] som budde paa ein Gard ikkje langt fraa jarnvegstationen. Han han hadde ei einaste stove, men den var stor og god med mange glas og lite til husbunad. Ei smal seng, eit overlag stort bord og nokre stolar og bokhyllur. Utan paa døri hadde han med lange bokstavar av kvist skrive: Mannvond. Han var anarkist no maa vita, og morsk kar." I Museumsparken huset bygget i mange år Tynset Bygdemuseums boksamling. Huset har vært brukt til formidling av historier om Fedraheimen og kretsen rundt. Nå huser den en utstilling om Ivar Mortensson Egnund som ble oppdatert i 2019. Tynset museums og historielag / Langleite, Ole Oskar
 • Fedraheimstua
  Fedraheimstua Redaksjonslokale for Fedraheimen, den tid avisen kom ut på Tynset, 1888-90. Huset hette opprinnelig Furulund og sto like ved nåværende Nord-Østerdal Vgs. Huset ble seinere brukt som bolighus. Fedraheimstua ble flyttet til Museumsparken i 1937. Arbeidet ble gjort på dugnad og huset var i dårlig forfatning. Hvordan stua såg ut opprinnelig, veit vi ikke. Det er dårlig med bakgrunnsmateriale, bortsett fra et bilde fra 1937. Av det ser vi at det kanskje er to enroms tømmerstuer som er satt inntil hverandre, de har ulik høgde. Hus med to rom og dør rett ut fra begge. Ikke noe tradisjonell østerdalsstue. Fra Hulda Garborg ("Tvo Fedraheims-minne", Den 17de mai, 1916) har vi en beskrivelse av lokalet: "Paa Tynset tok fantefylgjet [Arne og Hulda G.] inn hjaa den faarlege «Savalguten» [Ivar M. E.] som budde paa ein Gard ikkje langt fraa jarnvegstationen. Han han hadde ei einaste stove, men den var stor og god med mange glas og lite til husbunad. Ei smal seng, eit overlag stort bord og nokre stolar og bokhyllur. Utan paa døri hadde han med lange bokstavar av kvist skrive: Mannvond. Han var anarkist no maa vita, og morsk kar." I Museumsparken huset bygget i mange år Tynset Bygdemuseums boksamling. Huset har vært brukt til formidling av historier om Fedraheimen og kretsen rundt. Nå huser den en utstilling om Ivar Mortensson Egnund som ble oppdatert i 2019. Tynset museums og historielag / Langleite, Ole Oskar
 • Fedraheimstua
  Fedraheimstua Redaksjonslokale for Fedraheimen, den tid avisen kom ut på Tynset, 1888-90. Huset hette opprinnelig Furulund og sto like ved nåværende Nord-Østerdal Vgs. Huset ble seinere brukt som bolighus. Fedraheimstua ble flyttet til Museumsparken i 1937. Arbeidet ble gjort på dugnad og huset var i dårlig forfatning. Hvordan stua såg ut opprinnelig, veit vi ikke. Det er dårlig med bakgrunnsmateriale, bortsett fra et bilde fra 1937. Av det ser vi at det kanskje er to enroms tømmerstuer som er satt inntil hverandre, de har ulik høgde. Hus med to rom og dør rett ut fra begge. Ikke noe tradisjonell østerdalsstue. Fra Hulda Garborg ("Tvo Fedraheims-minne", Den 17de mai, 1916) har vi en beskrivelse av lokalet: "Paa Tynset tok fantefylgjet [Arne og Hulda G.] inn hjaa den faarlege «Savalguten» [Ivar M. E.] som budde paa ein Gard ikkje langt fraa jarnvegstationen. Han han hadde ei einaste stove, men den var stor og god med mange glas og lite til husbunad. Ei smal seng, eit overlag stort bord og nokre stolar og bokhyllur. Utan paa døri hadde han med lange bokstavar av kvist skrive: Mannvond. Han var anarkist no maa vita, og morsk kar." I Museumsparken huset bygget i mange år Tynset Bygdemuseums boksamling. Huset har vært brukt til formidling av historier om Fedraheimen og kretsen rundt. Nå huser den en utstilling om Ivar Mortensson Egnund som ble oppdatert i 2019. Tynset museums og historielag / Langleite, Ole Oskar
 • Fedraheimstua
  Fedraheimstua Redaksjonslokale for Fedraheimen, den tid avisen kom ut på Tynset, 1888-90. Huset hette opprinnelig Furulund og sto like ved nåværende Nord-Østerdal Vgs. Huset ble seinere brukt som bolighus. Fedraheimstua ble flyttet til Museumsparken i 1937. Arbeidet ble gjort på dugnad og huset var i dårlig forfatning. Hvordan stua såg ut opprinnelig, veit vi ikke. Det er dårlig med bakgrunnsmateriale, bortsett fra et bilde fra 1937. Av det ser vi at det kanskje er to enroms tømmerstuer som er satt inntil hverandre, de har ulik høgde. Hus med to rom og dør rett ut fra begge. Ikke noe tradisjonell østerdalsstue. Fra Hulda Garborg ("Tvo Fedraheims-minne", Den 17de mai, 1916) har vi en beskrivelse av lokalet: "Paa Tynset tok fantefylgjet [Arne og Hulda G.] inn hjaa den faarlege «Savalguten» [Ivar M. E.] som budde paa ein Gard ikkje langt fraa jarnvegstationen. Han han hadde ei einaste stove, men den var stor og god med mange glas og lite til husbunad. Ei smal seng, eit overlag stort bord og nokre stolar og bokhyllur. Utan paa døri hadde han med lange bokstavar av kvist skrive: Mannvond. Han var anarkist no maa vita, og morsk kar." I Museumsparken huset bygget i mange år Tynset Bygdemuseums boksamling. Huset har vært brukt til formidling av historier om Fedraheimen og kretsen rundt. Nå huser den en utstilling om Ivar Mortensson Egnund som ble oppdatert i 2019. Tynset museums og historielag / Langleite, Ole Oskar
 • Fedraheimstua
  Fedraheimstua Redaksjonslokale for Fedraheimen, den tid avisen kom ut på Tynset, 1888-90. Huset hette opprinnelig Furulund og sto like ved nåværende Nord-Østerdal Vgs. Huset ble seinere brukt som bolighus. Fedraheimstua ble flyttet til Museumsparken i 1937. Arbeidet ble gjort på dugnad og huset var i dårlig forfatning. Hvordan stua såg ut opprinnelig, veit vi ikke. Det er dårlig med bakgrunnsmateriale, bortsett fra et bilde fra 1937. Av det ser vi at det kanskje er to enroms tømmerstuer som er satt inntil hverandre, de har ulik høgde. Hus med to rom og dør rett ut fra begge. Ikke noe tradisjonell østerdalsstue. Fra Hulda Garborg ("Tvo Fedraheims-minne", Den 17de mai, 1916) har vi en beskrivelse av lokalet: "Paa Tynset tok fantefylgjet [Arne og Hulda G.] inn hjaa den faarlege «Savalguten» [Ivar M. E.] som budde paa ein Gard ikkje langt fraa jarnvegstationen. Han han hadde ei einaste stove, men den var stor og god med mange glas og lite til husbunad. Ei smal seng, eit overlag stort bord og nokre stolar og bokhyllur. Utan paa døri hadde han med lange bokstavar av kvist skrive: Mannvond. Han var anarkist no maa vita, og morsk kar." I Museumsparken huset bygget i mange år Tynset Bygdemuseums boksamling. Huset har vært brukt til formidling av historier om Fedraheimen og kretsen rundt. Nå huser den en utstilling om Ivar Mortensson Egnund som ble oppdatert i 2019. Tynset museums og historielag

Ivar så anarkiet som den opprinnelige samfunnsformen i Norge. Det gamle bygdesamfunnet klarte seg uten stat og lover. Derfor mente han at vår nasjonale kulturarv gjorde det mulig å danne et anarkistisk samfunn, og både Ivar og Arne mistet troen på demokratiet.

I 1989 flyttet Ivar hjem til mor og far på Einabu i 1889.

Her la han siste hånd på bokdebuten «Paa ymse Gjerdom. Songane aat Savalguten». Det er nok likevel Edda-gjendiktningene som han er mest kjent for. Selv karakteriserte han seg som for mye av en vitenskapsmann i sin diktning, og for mye av en dikter i vitenskapen. Totalt utga han 26 bøker mellom 1889 og 1931. Han hadde en høy stjerne blant forfattere og filosofer, ikke minst i det kulturelle Tyskland.

 • Mann, klær.
  Mann, klær. Musea i Nord-Østerdal, Stift Nordøsterdalsmuseet

52 år gammel ble Ivar Mortensson Egnund vigslet, og begynte som stiftskapellan. Ivar ble utnevnt til sogneprest i Fyresdal. Der rådet pietismen, og det var en som sa til Ivar: Vi skjønner ikke presten, og det vi skjønner, er vi ikke enige i.

Ivar var en utradisjonell prest som forkynte antroposofiske tanker fra prekestolen. Alt fløt ut av hans religiøse grunnsyn, basert på folkelig trosliv, påvirket av haugianismen. Ivar ville søke tilbake til urkristendommen og mente at Jesus var den største fritenker som historien kjenner til.

I det siste intervjuet som ble gjort med den aldrende høvdingen på Einabu konkluderte han:

Jeg har lært, at en må gå inn i sig selv, finne sig selv - og komme ut igjen fri. En må ha noe å tøie seg etter i høgda så en ikke går i ring.

Museets materiale knytta til Ivar Mortensson-Egnund

 • Museets materiale knytta til Ivar Mortensson-Egnund
  Museets materiale knytta til Ivar Mortensson-Egnund
 • Museets materiale knytta til Ivar Mortensson-Egnund
  Museets materiale knytta til Ivar Mortensson-Egnund
 • Museets materiale knytta til Ivar Mortensson-Egnund
  Museets materiale knytta til Ivar Mortensson-Egnund
 • Museets materiale knytta til Ivar Mortensson-Egnund
  Museets materiale knytta til Ivar Mortensson-Egnund
 • Museets materiale knytta til Ivar Mortensson-Egnund
  Museets materiale knytta til Ivar Mortensson-Egnund
 • Museets materiale knytta til Ivar Mortensson-Egnund
  Museets materiale knytta til Ivar Mortensson-Egnund
 • Museets materiale knytta til Ivar Mortensson-Egnund
  Museets materiale knytta til Ivar Mortensson-Egnund
 • Museets materiale knytta til Ivar Mortensson-Egnund
  Museets materiale knytta til Ivar Mortensson-Egnund
 • Museets materiale knytta til Ivar Mortensson-Egnund
  Museets materiale knytta til Ivar Mortensson-Egnund
 • Museets materiale knytta til Ivar Mortensson-Egnund
  Museets materiale knytta til Ivar Mortensson-Egnund
 • Museets materiale knytta til Ivar Mortensson-Egnund
  Museets materiale knytta til Ivar Mortensson-Egnund
 • Museets materiale knytta til Ivar Mortensson-Egnund
  Museets materiale knytta til Ivar Mortensson-Egnund

Eksterne lenker:

Avdukinga av minnesmerke over I. M. Egnund i 1958.

 • Avdukinga av minnesmerke over I. M. Egnund i 1958.
  Avdukinga av minnesmerke over I. M. Egnund i 1958. Musea i Nord-Østerdal, Stift Nordøsterdalsmuseet

Her finner du Tynset Bygdemuseum

 • Tynset bygdemuseum

  Vis vei

  Tynset bygdemuseum har mange bygninger fra Nord-Østerdalen i en koselig og stemningsfull park nær Tynset sentrum.