Vingelsprimstaven

Nordiska Museet i Stockholm vart grunnlagt i 1872. Museet kjøpte opp mange gjenstander også i norske bygder. Blant disse var en primstav fra Tolga herred, innkjøpt til museet i 1884. Primstaven skal nærmere bestemt være fra Vingelen, visstnok fra Tollevsa (10/28).

Denne primstaven kom i 1986 tilbake til Norge – til Norsk Folkemuseum. Du finner den gjennom søk på Digitalt museum. Bruk denne linken: http://www.digitaltmuseum.no/things/primstav/NF/NF.1987-0440

Primstaven fra Vingelen har sjølsagt både sommer- og vinterside. Hvert halvår er delt, ved at det er dagstreker på begge kantene (begge sidene av stavflaten/siden). Hver sjuende dag er markert med et kors. Gjennom hele året var altså dette en bestemt ukedag, sjølsagt vekslende fra år til år. Markering av ukedagene på denne måten er for øvrig ganske vanlig.

   Merkedagene som står på primstaven fra Vingelen er stort sett de vanlige, som på de fleste primstaver. Men tegnene på Vingelsprimstaven er gjennomgående noe enklere i formen, med mer bare rette streker, enn det som er vanlig. Altså i en viss grad ikke så kunstferdig utførte tegn.

   Primstaven fra Vingelen har inskripsjonen IIS og årstallet 1699. Hvis primstaven er fra Tollefsa opprinnelig, så kan kanskje bokstavene stå for Jon Ingvaldsen Vingel, som var født om lag 1665. I gamle inskripsjoner er det ofte ikke skilt mellom bokstavene I og J.

   En veldig spesiell sak må nevnes, og det er at vintersida ikke avsluttes med 13. april, men faktisk har med tre dager ekstra og avsluttes med 16. april! Tilsvarende starter dermed vintersida med 17. april! Det helt faste er jo at sommersida starter med sommerdagen 14. april.

   Dessuten kan det nevnes at vesle Olsok, som er 3. august, på Vingelsprimstaven er markert på den 2. august! En liten feil fra den som har skåret primstaven fra Vingelen altså.

  • Vinterside Vingelsprimstaven (Foto: Norsk Folkemuseum)
    1/2
    Vinterside Vingelsprimstaven (Foto: Norsk Folkemuseum)
  • Sommerside Vingelsprimstaven (Foto: Norsk Folkemuseum)
    2/2
    Sommerside Vingelsprimstaven (Foto: Norsk Folkemuseum)