Tylldalen bygdetun

  • Olsokspelet
    Fra olsokspelet "Bak lengste mil" fra 2005. Foto: Per Hvamstad

Friluftsmuseum ved Tylldalen kirke. Tronshall ligger ved riksveien like sør for kirka. I middelalderen lå den gamle prestgarden i bygda her, under Olsberget (Olavsberget) ved den gamle ferdselsvegen gjennom bygda. Bygd ut som bygdetun fra 1950 og utover, med hus fra Tylldalen, satt sammen i et tun.

Under Tylldalen bygdetun sorterer også Tronshall, et gammelt ungdomslokale, med butikkmuseum og utstillinger. Salen brukes til arrangementer og det er vevstue i huset. Bygdetunet har i tillegg en kornlåve i Søgard, ei bu i Kommern og ei badstue i Gjelten.

Tunet har siden 1976 vært brukt som bakgrunn for olsokspelet i Tylldalen. Tylldalen har en unik amatørteatertradisjon, i mer enn tjuefem år har bygdefolket framført Olsokspelet.