Tylldalen bygdetun

Selvguiding med Kulturpunkt.

Omvisning ved forespørsel.

  • Fra olsokspelet "Dei urolege av hjarte" 2016. (Foto/Photo)
    Fra olsokspelet "Dei urolege av hjarte" 2016. Marit Eggen


Tylldalen bygdetun er bygd opp omkring den gamle prestgårdsstua.

Her kom den gamle ferdselsveien ned fra fjellet, hvor pilgrimene etter sigende gikk sin vandring mot Olav den Helliges gravkirke; Nidarosdomen i Trondheim.

En sentral oppgave for Tylldalen bygdetun er å formidle kunnskap om bygdas middelalderhistorie. Tunet har siden 1976 vært brukt som bakgrunn for olsokspelet i Tylldalen. 

Under Tylldalen bygdetun sorterer også Tronshall, et gammelt ungdomslokale, med butikkmuseum og utstillinger. Salen brukes til arrangementer og det er vevstue i huset. Bygdetunet har i tillegg en kornlåve i Søgard, ei bu i Kommern og ei badstue i Gjelten.