Hopp til hovedinnhold

Tylldalen bygdetun

  • bilde fra olsokspelet i tylldalen
    Fra olsokspelet "Dei urolege av hjarte" 2016. Marit Eggen

Selvguiding med Kulturpunkt.

Omvisning ved forespørsel.Tylldalen bygdetun er bygd opp omkring den gamle prestgårdsstua.

Her kom den gamle ferdselsveien ned fra fjellet, hvor pilgrimene etter sigende gikk sin vandring mot Olav den Helliges gravkirke; Nidarosdomen i Trondheim.

En sentral oppgave for Tylldalen bygdetun er å formidle kunnskap om bygdas middelalderhistorie. Tunet har siden 1976 vært brukt som bakgrunn for olsokspelet i Tylldalen.
Under Tylldalen bygdetun sorterer også Tronshall, et gammelt ungdomslokale, med butikkmuseum og utstillinger. Salen brukes til arrangementer og det er vevstue i huset. Bygdetunet har i tillegg en kornlåve i Søgard, ei bu i Kommern og ei badstue i Gjelten.

Tylldalen Bygdetun

Velkommen til Tylldalen bygdetun - et levende bygdetun med lange røtter.

Tylldalen bygdetun er bygget opp rundt den gamle prestegarden i bygda. Prestegardsstua er, sammen med bua, de eneste opprinnelige bygningene i tunet. Selve bygdetunet har sin bakgrunn i et privat initiativ fra slutten av 1950-tallet for å ta vare på Tylldalens eldre byggeskikk og ble overført til Stiftelsen Tylldalen Bygdetun i 1974.

Sankt Olav

Tylldalen var antagelig et av de tidligste kirkestedene i Nord-Østerdalen, med kirke fra 1100-tallet. Kirka var viet Norges skytshelgen, Sankt Olav. Blant inventaret i denne kirka var en statue av helgenen. Statuen blir regnet som et praktstykke i nordisk middelalderkunst og står utstilt i Nationalmuseet i København. Fra midten av 1970-tallet ble Tylldalen bygdetun rammen for det årlige Olsokspelet i bygda. Som på Stiklestad, er Sankt Olav sentral, men Olsokspelet omhandler pilgrimsvandringene til Nidaros som
oppstod etter Olav den Helliges kanonisering. Tylldalen var et stopp langs det som i dag kalles Østerdalsleden til Nidaros.

i

Her finner du Tylldalen Bygdetun:

  • Bilde av Tylldalen bygdetun

    Tylldalen bygdetun

    Selvguiding med Kulturpunkt, og omvisning ved forespørsel.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2