Hopp til hovedinnhold

Besøkssteder Tolga

Tolgas byutvikling

I 1665 anla Røros Kobberverk en smeltehytte ved Toljefossen. Før bergverkstida var det kun én gård på Tolga. 80 år etter at Tolga smeltehytte sto ferdig var det økt til 418 innbyggere. Bebyggelsen rundt smeltehytta fulgte i stor grad samme byplan som på Røros, og ble bygd etter et regulert tomtekart. Dette skiller Tolga fra andre bygdesentrum i NordØsterdalen. I 1871 var det slutt for smeltehytta på Tolga. Trekull ble utkonkurrert av steinkull og koks og det var kun behov for smeltehytta på Røros. Tolga gikk tilbake til å være et jord- og skogbrukssamfunn, og bygda ble utviklet videre gjennom nye gårder utenom sentrum.

I 1665 anla Røros Kobberverk en smeltehytte ved Toljefossen. Før bergverkstida var det kun én gård på Tolga. 80 år etter at Tolga smeltehytte sto ferdig var det økt til 418 innbyggere. Bebyggelsen rundt smeltehytta fulgte i stor grad samme byplan som på Røros, og ble bygd etter et regulert tomtekart. Dette skiller Tolga fra andre bygdesentrum i NordØsterdalen. I 1871 var det slutt for smeltehytta på Tolga. Trekull ble utkonkurrert av steinkull og koks og det var kun behov for smeltehytta på Røros. Tolga gikk tilbake til å være et jord- og skogbrukssamfunn, og bygda ble utviklet videre gjennom nye gårder utenom sentrum.

i