Månedens gjenstand

Under denne overskriften vil vi presentere gjenstander fra museumssamlignene. Gjenstander er sammen med museets bygninger, museetes grunnkapital.