Månedens foto oktober/november 2020

Det er kanskje ikke så mange som vet at det har vært buekorps i Folldal. Men under registrering av bilder så kom fotoansvarlig over et bilde fra Folldal Verk med buekorps.

  •  (Foto/Photo)

Det var Meinhardt Günther som startet buekorpset i 1908. Han var laborant ved Folldal Verk.
De begynte med å gå og synge til å begynne med, men ble misforstått av arbeiderne som trodde det var av militær art. De marsjerte og sang.

Alle foreldrene tok etter hvert barna sine ut av korpset av den grunn, allerede før de fikk skaffet seg instrumenter. Foldalens Grubearbeiderforening hadde nemlig vedtatt at foreldrene måtte være på vakt mot Günthers "gutteskole" som de kalte det. Derfor ble buekorpset lagt ned allerede i 1909.På bildet ser vi:

Bak ved fanen:
til venstre: Meinhardt Günther,
til høyre: Ole Beck
Foran fanen: Karl Lindgren

1.rekke:
Hjalmar Pettersen,
Lars Rønning,
Henry Stuedal,
Lars Heksem,
Alfred Stuedal

2.rekke:
Bjarne Olsen Skaret,
Einar Olsen Skaret,
Karl Bakken,
John Gjære,
Magnus Olsen Skaret,
Halvdan Olsen Skaret,
Johan Johnsen Fagg
2 ukjente