Tømmerkjøring

Johan og Jostein Randen på tømmerkjøring med hesten "Randa-Rauda". Årstall 1937-1938.