Friluftsgudstjeneste Museumsparken

ved prost Simen Simensen

  • Motrøbygningen
    1/1