Hopp til hovedinnhold
 • 1/1
inngang vingelen kirke og skolemuseum

Kirkehistoria i Vingelen kan knyttes tilbake til pilegrimsferdsel til Nidaros i middelalderen. Kanskje var det rundt år 1200 allerede bygd ei kirke i Vingelen. I museets eie finnes ennå et katolsk røkelseskar som stammer fra denne kirka.

Kirkesamlinga består av gjenstander fra Trefoldighetskirka (1653-1882), men også noen gjenstander fra den eldste kirka.

Skolesamlinga er plassert i Gammelskola ved siden av kirka, og er et klasserom med utstyr både fra eldre og nyere tid.

Museet har ei fotosamling på ca 1000 bilder som er tilgjengelig for publikum.

Museet ligger sentralt i bygda 200 m fra Vingelen kirke.

I sommersesongen er museet åpent daglig fra ca 20.juni til 10.august. Det selges lokal husflid og håndverk, samt lokal litteratur. Kaffe med lemse og vaffel kan nytes på uteplassen med flott utsikt over bygda. I sommersesongen arrangeres små konserter og teaterforestillinger med dramatisering av historisk stoff. Vandringer i bygda og håndverksdager med ulikt innhold står på programmet.

I høst- og vårsesong har museet temamøter knyttet opp mot lokal og regional historie.

Vingelen kirke- og skolemuseum er en del av Anno Musea i Nord-Østerdalen.

For mer informasjon, ring museet på telefon 948 32 207 i åpningstida.

Gårdsbruk. (7-bøndersgarden i Vingelen)

Vingelen kirke- og skolemuseum

Vingelen kirke- og skolemuseum ligger i midt i Vingelen. Bygda er sterkt preget av eldre byggeskikk med nesten 800 hus fra før år 1900. Museet er 30 år gammelt og er bygd opp rundt gjenstander fra Trefoldighetskirka (1653 - 1882) og gamle Vingelen skole (1840 - 1958).

Vingelen kirke- og skolemuseum er et sommeråpent museum med ulike utstillinger, kaffesalg og salg av husflidsprodukter fra lokale
produsenter. 

Museumsbygget ligger fint til i hellinga opp for  sentrum i Vingelen.

Vingelen kirke- og skolemuseum har som formål å ta vare på, og presentere historien om  gjenstander fra trefoldighetskirka og skolen i Vingelen. Museet ønsker også å ta vare på og formidle øvrig kulturhistorie fra Vingelen.

Museet ble formelt stiftet i 1975.  Utgangspunktet for arbeidet var kirke- og skolehistorie i Vingelen. Gammelskola ble brukt som museumslokale i mange år før nybygg ble innviet i 1984. Dette fikk i 2021 et påbygg  med arkiv,  og en  oppgradering av gang og
kjøkken.

Kirkehistorien i Vingelen

Den eldste kirka i Vingelen stod på gården Persjordet, og var antagelig en enskipet  stavkirke uten søyler, datert tilbake til 1100-tallet. Trefoldighetskirka ble fullført i 1653. Det var en langkirke med takrytter med et høyt og slankt spir med løkkuppel, og den stod på det som nå er kjent som den gamle kirkegården.

Virksomheten i gruvene på Kvikne og Røros førte kunstnere og håndverkere til området og nye impulser fikk utbredelse. Altertavla fra Trefoldighetskirka er et eksempel på disse nye impulsene, og i løpet av 1600- og 1700-tallet vokste det fram en rik og omfattende billedkunst i kirkene i Nord-Østerdalen.

 • Modell
  Modell Denne kirkemodellen er del av Vingelen skole- og kirkemuseums utstilling. Den er basert på Haltdalen stavkirke i utforming og er et eksempel på typen kirkebygg som kan ha vært i Vingelen i middelalderen. Vingelen kirke- og skolemuseum ble grunnlagt i 1975 med det mål å samle og gjøre tilgjengelig gjenstander fra Trefoldighetskirka. Denne kirka sto i Vingelen fra 1653 til 1882, da den ble revet. Året etter ble det holdt auksjon. Bygningsdeler og ting fra kirka ble spredd rundt i bygda. Stoldører ble brukt i kalvebinger, alteret gjorde tjeneste som kjøkkenbenk og ytterdøra ønska velkommen inn i ei seterstue. Folks forhold til eldre ting og materialer var annerledes enn i dag. Det har etter tradisjonen stått en stavkirke i Vingelen i middelalderen. I samlinga finnes et røkelseskar fra katolsk tid. Bøker er også samla inn, og utgivelsene strekker seg helt tilbake til 1500-tallet. I skolesamlinga er det klasseromsmøbler, plansjer, undervisningsmodeller og bøker. Dette står utstilt i den gamle skola i Vingelen. Vingelen kirke- og skolemuseum / Johaug, Erland
 • Modell
  Modell Denne kirkemodellen er del av Vingelen skole- og kirkemuseums utstilling. Den er basert på Haltdalen stavkirke i utforming og er et eksempel på typen kirkebygg som kan ha vært i Vingelen i middelalderen. Vingelen kirke- og skolemuseum ble grunnlagt i 1975 med det mål å samle og gjøre tilgjengelig gjenstander fra Trefoldighetskirka. Denne kirka sto i Vingelen fra 1653 til 1882, da den ble revet. Året etter ble det holdt auksjon. Bygningsdeler og ting fra kirka ble spredd rundt i bygda. Stoldører ble brukt i kalvebinger, alteret gjorde tjeneste som kjøkkenbenk og ytterdøra ønska velkommen inn i ei seterstue. Folks forhold til eldre ting og materialer var annerledes enn i dag. Det har etter tradisjonen stått en stavkirke i Vingelen i middelalderen. I samlinga finnes et røkelseskar fra katolsk tid. Bøker er også samla inn, og utgivelsene strekker seg helt tilbake til 1500-tallet. I skolesamlinga er det klasseromsmøbler, plansjer, undervisningsmodeller og bøker. Dette står utstilt i den gamle skola i Vingelen. Vingelen kirke- og skolemuseum / Johaug, Erland
 • Modell
  Modell Denne kirkemodellen er del av Vingelen skole- og kirkemuseums utstilling. Den er basert på Haltdalen stavkirke i utforming og er et eksempel på typen kirkebygg som kan ha vært i Vingelen i middelalderen. Vingelen kirke- og skolemuseum ble grunnlagt i 1975 med det mål å samle og gjøre tilgjengelig gjenstander fra Trefoldighetskirka. Denne kirka sto i Vingelen fra 1653 til 1882, da den ble revet. Året etter ble det holdt auksjon. Bygningsdeler og ting fra kirka ble spredd rundt i bygda. Stoldører ble brukt i kalvebinger, alteret gjorde tjeneste som kjøkkenbenk og ytterdøra ønska velkommen inn i ei seterstue. Folks forhold til eldre ting og materialer var annerledes enn i dag. Det har etter tradisjonen stått en stavkirke i Vingelen i middelalderen. I samlinga finnes et røkelseskar fra katolsk tid. Bøker er også samla inn, og utgivelsene strekker seg helt tilbake til 1500-tallet. I skolesamlinga er det klasseromsmøbler, plansjer, undervisningsmodeller og bøker. Dette står utstilt i den gamle skola i Vingelen. Vingelen kirke- og skolemuseum / Johaug, Erland

Modell av stavkirke.

Målestokk 1:20.

Modell

 • Modell
  Modell Vingelen kirke- og skolemuseum ble grunnlagt i 1975 med det mål å samle og gjøre tilgjengelig gjenstander fra Trefoldighetskirka. Denne kirka sto i Vingelen fra 1653 til 1882, da den ble revet. Året etter ble det holdt auksjon. Bygningsdeler og ting fra kirka ble spredd rundt i bygda. Stoldører ble brukt i kalvebinger, alteret gjorde tjeneste som kjøkkenbenk og ytterdøra ønska velkommen inn i ei seterstue. Folks forhold til eldre ting og materialer var annerledes enn i dag. Det har etter tradisjonen stått en stavkirke i Vingelen i middelalderen. I samlinga finnes et røkelseskar fra katolsk tid. Bøker er også samla inn, og utgivelsene strekker seg helt tilbake til 1500-tallet. I skolesamlinga er det klasseromsmøbler, plansjer, undervisningsmodeller og bøker. Dette står utstilt i den gamle skola i Vingelen. Vingelen kirke- og skolemuseum / Johaug, Erland
 • Modell
  Modell Vingelen kirke- og skolemuseum ble grunnlagt i 1975 med det mål å samle og gjøre tilgjengelig gjenstander fra Trefoldighetskirka. Denne kirka sto i Vingelen fra 1653 til 1882, da den ble revet. Året etter ble det holdt auksjon. Bygningsdeler og ting fra kirka ble spredd rundt i bygda. Stoldører ble brukt i kalvebinger, alteret gjorde tjeneste som kjøkkenbenk og ytterdøra ønska velkommen inn i ei seterstue. Folks forhold til eldre ting og materialer var annerledes enn i dag. Det har etter tradisjonen stått en stavkirke i Vingelen i middelalderen. I samlinga finnes et røkelseskar fra katolsk tid. Bøker er også samla inn, og utgivelsene strekker seg helt tilbake til 1500-tallet. I skolesamlinga er det klasseromsmøbler, plansjer, undervisningsmodeller og bøker. Dette står utstilt i den gamle skola i Vingelen. Vingelen kirke- og skolemuseum / Johaug, Erland
 • Modell
  Modell Vingelen kirke- og skolemuseum ble grunnlagt i 1975 med det mål å samle og gjøre tilgjengelig gjenstander fra Trefoldighetskirka. Denne kirka sto i Vingelen fra 1653 til 1882, da den ble revet. Året etter ble det holdt auksjon. Bygningsdeler og ting fra kirka ble spredd rundt i bygda. Stoldører ble brukt i kalvebinger, alteret gjorde tjeneste som kjøkkenbenk og ytterdøra ønska velkommen inn i ei seterstue. Folks forhold til eldre ting og materialer var annerledes enn i dag. Det har etter tradisjonen stått en stavkirke i Vingelen i middelalderen. I samlinga finnes et røkelseskar fra katolsk tid. Bøker er også samla inn, og utgivelsene strekker seg helt tilbake til 1500-tallet. I skolesamlinga er det klasseromsmøbler, plansjer, undervisningsmodeller og bøker. Dette står utstilt i den gamle skola i Vingelen. Vingelen kirke- og skolemuseum / Johaug, Erland
 • Modell
  Modell Vingelen kirke- og skolemuseum ble grunnlagt i 1975 med det mål å samle og gjøre tilgjengelig gjenstander fra Trefoldighetskirka. Denne kirka sto i Vingelen fra 1653 til 1882, da den ble revet. Året etter ble det holdt auksjon. Bygningsdeler og ting fra kirka ble spredd rundt i bygda. Stoldører ble brukt i kalvebinger, alteret gjorde tjeneste som kjøkkenbenk og ytterdøra ønska velkommen inn i ei seterstue. Folks forhold til eldre ting og materialer var annerledes enn i dag. Det har etter tradisjonen stått en stavkirke i Vingelen i middelalderen. I samlinga finnes et røkelseskar fra katolsk tid. Bøker er også samla inn, og utgivelsene strekker seg helt tilbake til 1500-tallet. I skolesamlinga er det klasseromsmøbler, plansjer, undervisningsmodeller og bøker. Dette står utstilt i den gamle skola i Vingelen. Vingelen kirke- og skolemuseum / Johaug, Erland
 • Modell
  Modell Vingelen kirke- og skolemuseum ble grunnlagt i 1975 med det mål å samle og gjøre tilgjengelig gjenstander fra Trefoldighetskirka. Denne kirka sto i Vingelen fra 1653 til 1882, da den ble revet. Året etter ble det holdt auksjon. Bygningsdeler og ting fra kirka ble spredd rundt i bygda. Stoldører ble brukt i kalvebinger, alteret gjorde tjeneste som kjøkkenbenk og ytterdøra ønska velkommen inn i ei seterstue. Folks forhold til eldre ting og materialer var annerledes enn i dag. Det har etter tradisjonen stått en stavkirke i Vingelen i middelalderen. I samlinga finnes et røkelseskar fra katolsk tid. Bøker er også samla inn, og utgivelsene strekker seg helt tilbake til 1500-tallet. I skolesamlinga er det klasseromsmøbler, plansjer, undervisningsmodeller og bøker. Dette står utstilt i den gamle skola i Vingelen. Vingelen kirke- og skolemuseum / Johaug, Erland
 • Modell
  Modell Vingelen kirke- og skolemuseum ble grunnlagt i 1975 med det mål å samle og gjøre tilgjengelig gjenstander fra Trefoldighetskirka. Denne kirka sto i Vingelen fra 1653 til 1882, da den ble revet. Året etter ble det holdt auksjon. Bygningsdeler og ting fra kirka ble spredd rundt i bygda. Stoldører ble brukt i kalvebinger, alteret gjorde tjeneste som kjøkkenbenk og ytterdøra ønska velkommen inn i ei seterstue. Folks forhold til eldre ting og materialer var annerledes enn i dag. Det har etter tradisjonen stått en stavkirke i Vingelen i middelalderen. I samlinga finnes et røkelseskar fra katolsk tid. Bøker er også samla inn, og utgivelsene strekker seg helt tilbake til 1500-tallet. I skolesamlinga er det klasseromsmøbler, plansjer, undervisningsmodeller og bøker. Dette står utstilt i den gamle skola i Vingelen. Vingelen kirke- og skolemuseum

Modell av Trefoldighetskirken før påbygging av sakristi og våpenhus og påsetting av panel.

A: kirken.
B: tårnet.

Modell

Her finner du oss

 • Bilde av Vingelen kirke- og skolemuseum

  Vingelen kirke- og skolemuseum

  Finn frem

  Museet er 30 år gammelt og bygd opp rundt gjenstander fra Trefoldighetskirken (1653 - 1882) og gamle Vingelen skole (1840 - 1958). Museet ligger midt i Vingelen. Bygda er sterkt preget av eldre byggeskikk med nesten 800 hus eldre enn 1900.