Takk fra direksjonen i London

I løpet av åra fra gjenoppstarten av gruvedrifta i Folldal i 1906 og fram til avslutninga av Storstreiken i 1931 var det veldig mange arbeidskonflikter ved The Foldal Copper & Sulpher Co. Ltd. Faktisk var det gjennom disse 25 åra streik og/eller lockout i til sammen over fem år! Men etter avslutninga av den nesten to år lange Storstreiken i 1931 synes klimaet mellom bedrifta og arbeidstakerne å bli bedre. På samme tida som Storstreiken var over kom også den alvorligste økonomiske krisa i landet vårt, og det var nødvendig med en stor grad av samhold for i det hele tatt å redde selskapet og arbeidsplassene gjennom de vanskelige tidene.
     Og det er tydelig at ”de høye herrer” i direksjonen i London ønska å takke arbeidsfolket, noe nedstående oppslag viser. Samtidig ser vi at John Eaton Hunter, som var medlem av direksjonen i London, tydeligvis hadde vært på besøk i Folldal på seinsommeren/høsten i 1932.