Folldal Verk-arkivene

Arkivene etter Folldalsverket er et omfattende materiale om bedriftas – og lokalsamfunnets – historie. Her kan du titte på en del smakebiter fra arkivet.

Som ei hjørnesteinsbedrift hadde Folldalsverket en sentral posisjon i, og kontakt med mye av, lokalsamfunnet. Derfor er arkivet ikke bare viktig for bedriftas historie, men inneholder også mye historie om hele lokalsamfunnet. Arkivet er regionens desidert største privatarkiv.

Arkivmaterialet er delt i to arkiver: det engelske selskapet The Foldal Copper & Sulpher Co. Ltd. (1906-38) og det norske Folldal Verk AS (1938-93). Arkivene eies av og oppbevares hos Stiftelsen Folldal Gruver på Folldal Verk. Det er et omfattende materiale fra nesten hele 1900-tallet, som uordna utgjorde omkring 250 hyllemeter, i tillegg til en stor mengde kart og tegninger (bortimot 10.000 enkeltdokumenter).

Musea i Nord-Østerdalen starta så smått arbeidet med ordning av arkivet i 2007, men det kom mer fortgang i ordningsarbeidet da det vart organisert et ordningsprosjekt som fikk økonomisk støtte i 2010 og noen år framover. Fram til våren 2015 var det nedlagt omlag 2 årsverk i dette ordningsprosjektet, og hele arkivet etter The Foldal Copper & Sulpher Co. Ltd. samt kart- og tegningsmaterialet etter Folldal Verk AS, var da ferdig ordna og katalogisert. Det gjenstår altså å ordne hoveddelen av arkivet etter Folldal Verk AS.

Alt det ferdig ordna og registrerte av Folldal Verk-arkivene er lagt ut på Arkivportalen: 
http://arkivportalen.no