Sætersgårds Samlinger

Vår lokale historie er også vist i Sætersgårds Samlinger med gjenstander samlet av forfatteren Ivar Sæter på 1930-tallet.

Samlingene er nå plassert i egne lokaler i Tolga skole, like ved Dølmotunet.

Ta kontakt med budeiene i Våningshuset hvis du ønsker en omvisning.

  •  (Foto/Photo)
    1/1