Hopp til hovedinnhold

Oddentunet med brønnvippe
Narbuvoll skole
Mann på jernbanestasjon

Os ligger i Nord-Østerdal, helt nord i Hedmark fylke og strategisk plassert på aksen mellom Trondheim og Oslo.

Os museum ble opprettet i 1983 og er et kulturhistorisk museum hvor objektene er bevart på sin opprinnelige plass. Museet eies og drives av Os kommune, og inngår i ansvarsområdet til Musea i Nord-Østerdalen.

Rørosmuseet har faste dager med omvisning i sommersesongen. De andre objektene har åpent etter nærmere avtale eller ved spesielle arrangementer.

Oddentunet

Langs gamle handelsveier ligger dette fantastiske tunet - inspirert av trøndersk byarkitektur.

Oddentunet er et særegent gardsanlegg med sjelden innvendig dekorasjonsmaling og snekkerkunst. Hovedbygningen er fra tidlig 1800-tall og er påvirket av trøndersk byarkitektur. Det utvendig panelet, den karakteristiske dørportalen og  vindusinnrammingene gir assosiasjoner til Stiftsgården i Trondheim.

Stallen var opprinnelig mye lenger, og her var ikke bare stallplass til gardens egne hester. Garden hadde også ferdastaller med plass til kjørende fra utover dalene.

  • Sønvisstua Oddentunet Os
    Sønvisstua Oddentunet Os Musea i Nord-Østerdal, Stift Nordøsterdalsmuseet

Sønvisstua Oddentunet Os

  • Interiør fra Synvis-stuen, Narjord
    Interiør fra Synvis-stuen, Narjord Musea i Nord-Østerdal, Stift Nordøsterdalsmuseet

Interiør fra Synvis-stuen, Narjord