Hopp til hovedinnhold
  • 1/2
  • Oddentunet
    2/2

Oddentunet er et godt bevart, freda gardsanlegg, vakkert beliggende på sin opprinnelige plass i Narjordet. Hovedbygningen er fra tidlig på 1800-tallet, og er særlig kjent for sjelden, innvendig dekorasjonsmaling og snekkerkunst.

Gjennom tunet gikk handelsveien mellom Dalarne i Sverige og Røros. På den måten ble garden en skysstasjon med overnatting, handel og posttjenester.

Dette er et særegent gardsanlegg med sjelden innvendig dekorasjonsmaling og snekkerkunst.
Hovedbygningen er fra tidlig 1800-tall og er påvirket av trøndersk byarkitektur.
Det utvendig panelet, den karakteristiske dørportalen vindusinnrammingene, gir assosiasjoner til Stiftsgården i Trondheim.

I sommersesongen kan du oppleve tunet ved å bli med på historiske vandringer.

  • folk på Oddentunet
    1/1
    Fra Sønvisfestivalen.

Finn veien til Oddentunet

Klikk den røde markøren for å finne veien fra der du er med Google Maps.

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2