Hopp til hovedinnhold

Løer og stall

Flyttet fra Dalåsen søre.gnr 135 bnr 1. Dette ble gitt som gave av Edvind Dalåsen i 1983.

Det var Syver Oleson (også kalt SagSjugur)som begynte å rydde Dalåsen i 1828. Først i 1868 ble Syver sjøleier. I 1865 var det 10 storfe, 8 sauer og 8 geiter på garden. Senere har de hatt både en og to hester. Det ble bygd mange hus, og på 1970 tallet var det 22 hus med stort og smått. Dette var mye å vedlikeholde og Edvin Dalåsen tilbød derfor bygdetunet i 1983 å overta 2 små løer, sauefjøs og stall. Sauefjøset var i så dårlig stand at det aldri ble satt opp igjen.

På de små Folldalsgårdene var det vanlig med et hus til nesten hvert dyreslag. D.v.s. at man kunne ha eget sauefjøs, geitefjøs, fjøs til storfe, grisehus og stall. Under siste verdenskrig var det en stor økning i dyreholdet. Spesielt økte antallet geit og gris. Griseholdet gjaldt ikke bare for landbruksbefolkningen. Også på Verket var det et betydelig grisehold.