Kartutsnitt: Verket (2)

Blant kartmaterialet etter The Foldal Copper & Sulpher Co. Ltd. (1906-38) og Folldal Verk AS (1938-93) fins mange dagkart. Dette vil kanskje være blant det mest interessante materialet i arkivet for de fleste. Her skal vi gjengi utsnitt fra noen av disse kartene, med veier og hus inntegna (husa dessuten angitt med husnummeret som Verket brukte på alle husene).

Her er utsnitt fra et kart fra Verketsområdet i Folldal. Kartet er udatert, men må være fra et relativt tidlig tidspunkt, dog med seinere påtenginger helt utover i 1930-åra. Dette kartet er litt yngre enn det som er gjengitt i smaksprøve nr. 23. Litt forstyrrende kan det være at også stoller og sjakter i gruva er markert på kartet, med stipla linjer.
     Nederst til venstre ser vi Gorrbekken, og på vestsida av denne er inntegna endel private hus i Bekkelaget. Aller nederst ser vi øverste delen av et planlagt boligfelt på østsida av Gorrbekken, i det området som har vært kalt Sjokoladebyen. Endel hus var allerede bygd her av folk i  Verkets ledelse. Disse har dermed fått sitt tomteareal, og det er noen tomter uten bebyggelse. Grunnen tilhørte Verket, og skylddeling foregikk først langt seinere.
     Det vil føre for langt å si noe om alle husa, men noen skal nevnes. I øverkanten av boligfeltet ses gamle Verkets skole (hus nr. 53). Til høgre for denne ses nedre lageret (hus nr. 84) og det inngjerda området ”Kirkegården”. Ovafor denne, på andre sida av veien ses saga (hus nr. 76) og to lagerhus til denne (hus nr. 77 og 89). Til venstre for saga er først taubanestasjonen (hus nr. 41) og mekanisk verksted (hus nr. 8). Rett ovafor dette er et stort hus som har vært skeidehus, kistørkeri og lagerhus (hus nr. 49). Videre mot venstre er butikk- og lagerhuset som brant i 1919 markert, så badet (hus nr. 55) og stallen (hus nr. 14). Nedafor disse er bakeriet (hus nr. 33). Og ovafor stallen, litt nærmere Gorrbekken ser vi et lite hus som var slaktehuset til Verket (hus nr. 81). Disse to siste husa forteller litt om det at Verket og samfunnet der var sjølforsynt med det meste. Fra taubanestasjonen og ut i høgre bildekant ser vi starten av taubana (Taubane 1) til Alvdal, på kartet skrevet "Ropeway".
     Følger vi veien som snor seg oppover Verketsbakkene, kommer vi først til svingen ved laboratoriet (hus nr. 26), der realskolen seinere holdt til (i dag husflidsstue). Veien til Egne Hjem tar av der. Og like ved dette veikrysset er det markert et hus (hus nr. 45). Det er Verkets nye kontorbygning, som var ferdig tegna, men aldri vart bygd. Videre oppover ser vi både doktorboligen (hus nr. 9), kontorsjefboligen (hus nr. 10) og direktørvillaen (hus nr. 31).
     Følger vi veien videre kommer vi til alle de store arbeiderbrakkene i to rekker (hus nr. 20-22 nederst og nr. 17-19 og 38-39 øverst), to funksjonærboliger (hus nr. 6 og 7), og langbrakkene øverst (hus nr. 27-29 og 54).
     Til høgre for brakkerekkene ser vi ingeinørkontoret (hus nr. 16), samt Stoll 1, avmerka med gult og kalt "Adit 1". Nedafor denne er det store skeidehuset (hus nr. 34) og videre nedover den gamle produksjonslinja, med blant anna plukkhuset (hus nr. 48) og nederst, like ovafor taubanestasjonen står knuseriet (hus nr. 67). Helt til høgre i utsnittet ser vi flotasjonsanlegget, som vart bygd i 1934-35, og ovafor dette taubanestasjonen for taubane 8, som kom fra Nordre gruve (Geitryggen).

  • 1/2
  • Flyfoto av Verketsområdet fra 1936. Foto: Widerøe Flyselskap AS. Musea i Nord-Østerdalen, nr. 28864/18241. Sjå også Folldalsbilder I, side 18-19.
    2/2
    Flyfoto av Verketsområdet fra 1936. Foto: Widerøe Flyselskap AS. Musea i Nord-Østerdalen, nr. 28864/18241. Sjå også Folldalsbilder I, side 18-19.